Četvrto po redu ročište po tužbi Danijele Vušurović protiv Opštine Nikšić

Obavještavamo javnost da je juče 31. oktobra u prostorijama Osnovnog Suda u Nikšiću održano četvrto po redu ročište, a po tužbi Danijele Vušurović protiv Opštine Nikšić, zbog diskriminacije kojoj je bila izložena. Ovo je ujedno i poslednje ročište nakon kojeg se čeka presuda.

Naime, podsjećamo javnost, da se pred Osnovnim sudom u Nikšiću odvija proces po tužbi Danijele Vušurović, osobe s invaliditetom, korisnice invalidskih kolica, protiv Opštine Nikšić, a zbog diskriminacije kojoj je bila izložena u oktobru mjesecu prošle godine. 06. aprila tekuće godine je održano prvo ročište (saslušanje svjedoka) kojem tužilja, zbog nepristupačnosti zgrade Suda, nije mogla prisustvovati. Tog dana se Danijela Vušurović našla u paradoksalnoj situaciji, jer je zbog učinjene joj diskriminacije došla da se bori za pravdu u instituciji koja je dijeli građanima, a ta je institucija, kršila isti zakon zbog kojeg je Danijela prethodno tužila Opštinu. Međutim i Danijela i organizacije koje se bave ljudskim pravima osoba s invaliditetom su imale razumijevanje prema sudskim instancama, te su samo ukazale na nepristupačnost Osnovnog suda u Nikšiću. ali nijesu tužile Sud zbog diskriminacije, već samo zahtijevale poštovanje Zakona o zabrani diskriminacije. Ovo napominjemo iz razloga što je više puta iznešen stav da bi tužbeni zahtjev trebao biti niži s obzirom da su i Opština i Sud u međuvremenu izgradili pristupnu rampu.

Moramo istaći da se učinjena diskriminacija ne može izbrisati niti poništiti izgradnjom pristupne rampe, ali može spriječiti ponovljena diskriminacija ili novi slučaj diskriminacije. S druge strane izrađena rampa, u Opštini, nije predmet ovog suđenja i nema nikakve veze sa trenutkom kada je diskriminacija učinjena, niti je naknadna izgradnja iste umanjila Danijeline fizičke povrede, niti duševni bol. Pitamo se da li je morao da se desi jedan ovakav slučaj da bi i Opština i Sud počele prilagođavati svoje objekte i činiti ih dostupnim svim građanima/kama?!
Na ročištima je više puta iznešen stav da bi tužbeni zahtjev trebao biti niži s obzirom da je Opština izgradila pristupnu rampu. U slučaju korišćenja izgradnje rampe kao argumenta protiv učinjene diskriminacije ili kao argumenta na osnovukojeg se može umanjiti tužbeni zahtjev napominjemo da je Opština učinila samo početni korak i da je potrebno do potpune pristupačnosti, zagarantovane zakonom, izgraditi lift i prilagoditi mnoge druge djelove i segmente koji čine pristupačnost. To znači da je i dalje prisutna diskriminacija u pomenutoj instituciji i da se u svakom trenutku može od strane bilo koje osobe s invaliditetom pokrenuti nova tužba.

Takođe, više puta se u toku ovog procesa, u zgradi Suda mogla čuti usmena potvrda o učinjenoj diskriminaciji nad Danijelom, te da je Opština, odnosno njena pravna zastupnica priznala istu. Dakle, do sada je na svakom ročištu Opština priznavala diskriminaciju, međutim juče je pravna zastupnica Opštine izjavila da je tužba neosnovana.

Preostaje nam da čekamo konačnu presudu i vizija da će se u Crnoj Gori u potpunosti poštovati ljudska prava osoba s invaliditetom te da će sudovi imati manje posla u ovakvim slučajevima, ali i da će ga obavljati u skladu sa Zakonom. Želimo naglasiti da ćemo nastaviti da podržavamo sve osobe s invaliditetom na njihovom putu do pravde i poštovanja ljudskih prava, iako je na tom putu veliki broj sistemskih, praktičnih, društvenih i prepreka koje nosimo u sebi; ne poštujući prava i sopstvene vrijednosti i vrijednosti i prava ljudi koji nas okružuju.

O svim detaljima suđenja bitnim za ovaj slučaj kao i za cjelokupno razumijevanje i poštovanje ljudskih prava OSI, većem stepenu edukovanosti svih o istim, obavijestićemo javnost nakon donošenja presude.

Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Milan Šaranović, Centar za antidiskriminaciju EKVISTA

Danijela Vušurović,  Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića,

Miroslava-Mima Ivanović,  Udruženje mladih sa hendikepom Kotor,

Goran Macanović, Organizacija slijepih za Nikđić, Šavnik i Plužine,

Milenko Vojičić,  Udruženje PLEGIJE Nikšić

Saradnici i donatori