Čestitka studentkinjama s invaliditetom na odobrenim stipendijama

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih s invaliditetom. Udruženje okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju u formranju inkluzivnijeg društva.

Od osnivačke 2001. godine, u okviru svojih aktivnosti, sprovodimo program za obrazovanje. Kako su opšti ciljevi Udruženja stvaranje uslova za inkluzivno obrazovanje i podsticanje mladih s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, to smo aktivno uključeni u proces i način sprovođenja inkluzije. Program za obrazovanje obuhvata Studentski servis, praćenje i predlaganje izmjena legislative, pokretanje inicijativa za prilagođavanje obrazovnih institucija… Pored navedenih aktivnosti Udruženje kontinuirano sprovodi edukativne aktivnosti i istraživanja o položaju i uslovima za obrazovanje osoba s invaliditetom.

Studentski servis studentima s invaliditetom pomaže oko upisa na fakultet, dobijanja studentskog smještaja, pružanja raznih informacija u vezi studiranja, obezbjeđivanja dostupne literature, oslobađanja od školarine, prevoza od “vrata do vrata” itd. U proteklom periodu smo inicirali upis, omogućavanje besplatnog školovanja i smještaja u studentski dom za sve studente koji su nam se obratili. Osnovni pokazatelj uspjeha jeste i trenutni broj studenata na fakultetima u Crnoj Gori. Osim ukupnog broja studenata s invaliditetom na crnogorskim univerzitetima posebno smo ponosni na lične uspjehe naših studenata/tkinja,uprkos velikom broju prepreka sa kojima se svakodnevno u praksi suočavaju u inkluzivnom i Bolonjskom procesu.

Ovom prilikom posebno želimo čestitati studentkinjama Pravnog Fakulteta UCG-a, Miroslavi-Mimi Ivanović i Mariji Šćepanović, koje su ostvarile pravo na stipendiju za studijsku 2012/2013. godinu, a na osnovu uspjeha tokom studija i prosjeka u proteklom periodu. Raduje nas činjenica da je rad, napor i angažovanje mladih pokazatelj uspjeha, a s druge strane ne želimo da se taj isti uspjeh pretvara u herojstvo i da se uspjeh osoba s invaliditetom doživljava nečim izuzetnim i nemogućim. To je samo pokazatelj da treba cijeniti i uvažavati uspjehe mladih i studenata s invaliditetom i pružiti im iste mogućnosti i šanse kao njihovim vršnjacima bez invaliditeta. Pojedinačni rezultati naših studenata/tkinja Udruženje obavezuju da se dalje maksimalno zalaže za unapređenje i poboljšanje položaja i ostvarivanja prava mladih sa invaliditetom, a ovaj bi rezultat trebao obavezivati i državu i društvo u cjelini da čini isto i da se maksimalno posveti omogućavanju ostvarivanja ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom i sprječavanju, a ne podsticanju diskriminacije. 

Saradnici i donatori