Bojkot lokalnih izbora ili dostojanstveno glasanje

Javnost je upoznata sa činjenicom da su Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore u tekućoj godini pokrenuli niz aktivnosti u cilju obezbjeđivanja uslova na nesmetano, samostalno i dostojanstveno ostvarivanje prava lica s invaliditetom da biraju i budu birani, koje su prvenstveno bile usmjerene na sastanke sa Državnom izbornom komisijom i izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Iako je Strategijom za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori za period 2008-2016. godine definisana mjera: Osiguravanje da izborni postupak, izborna mjesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi, što je podrazumijevalo izbor pristupanih biračkih mjesta i prilagođavanje materijala, ona u praksi nikada nije u potpunosti sprovedena, prvenstveno zbog nepostojanja inicijative i međusobne saradnje između različitih državnih organa: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Državne izborne komisije i Opštinskih izbornih komisija u cilju preduzimanja konkretnih aktivnosti u praksi.

Stoga su, UMHCG i SSCG radi ostvarivanja jednakih uslova i prava za sve kategorije osoba s invaliditetom predložile Amandmane na Zakon o izboru odbornika i poslanika kako bi se ova oblast u potpunosti pravno uskladila sa Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom (član 29) i Ustavom Crne Gore (članovi 45 i 68) i navedene norme sprovodile u praksi.

Takođe je javnosti poznato da su osobe s invaliditetom, prvenstveno osobe oštećenog vida, po prvi put glasale samostalno na Predsjedničkim izborima u Danilovgradu gdje je rađen “pilot projekat” u cilju realizovanja naših predloga. Zbog gore navedenih razloga, a imajući u vidu da su trenutno u proceduri izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika, te lokalni izbori u Petnjici, Mojkovcu i na Cetinju želimo naglasiti sljedeće:

Potpisnice saopštenja izražavaju apsolutno zadovoljstvo činjenicom da je Radna grupa ozbiljno razmotrila naše amandmane, kao i time da se određeni dio tih amandmana našao u Nacrtu Zakona o izboru odbornika i poslanika, i to u formi i na način na koji smo ih mi predložili, a posebno misleći na norme koje će osobama oštećenog vida omogućiti samostalno i tajno glasanje uz pomoć šablona za glasački listić.

Međutim, skrećemo pažnju na to da postoje i druge kategorije osoba s invaliditetom kojima je ovo pravo ugroženo i koje ga ostvaruju na način koji je ponižavajući i nedostojanstven, a često i pod pritiskom i manipulacijom drugih ljudi, pa čak i članova porodice. Ovdje prvenstveno mislimo na osobe koje se otežano kreću, koriste invalidska kolica, zatim osobe niskog rasta i osobe oštećenog sluha.

U tom dijelu izražavamo nezadovoljstvo što naši amandmani nijesu u potpunbosti definisani u skladu sa našim predlogom i što ne definišu OBAVEZU prilagođavanja i izbora pristupačnih biračkim mjesta, kabina i prostora za glasanje, već je definisano da je “opštinska izborna komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom mjestu licima sa invaliditetom.“, što ne mora podrazumijevati aktivnosti na uklanjanju arhitektonskih i drugih barijera, već više ukazuje na to da će se “voditi računa”, odnosno osobama s invaliditetom fizički pomagati prilikom prilaska i ulaska na biračko mjesto.

Ovakvo definisana norma odražava indirektnu diskriminaciju osoba s invaliditetom, jer omogućava zadovoljenje prava na nedostojanstven način. Ovo jednostavno znači da se više razumijevanja pokazuje prema državi iako je ona obavezna da svojim građanima omogući dostojanstveno ostvarivanje bilo kog prava, nego što pokazuje razumijevanje prema osobama s invaliditetom koje, ne samo što ne mogu da biraju, nego se nikako ne podstiču na pravo da budu birani. Ovo pokazuje činjenica da nijedan naš amandman koji podrazumijeva da aktivnosti koje se prikazuju javnosti tokom kampanje budu realizovane na način i u formi koja je pristupačna osobama sa senzornim oštećenjima, prije svega televizijske emisije, sučeljavanje kandidata i slično, zbog nepostojanja prevoda na gestovni jezik.

S toga pozivamo sve osobe s invaliditetom koje svoje biračko pravo mogu da ostvare na lokalnim izborima u Petnjici, u Mojkovcu i na Cetinju, da to ne čine ukoliko im ne bude omogućeno da pravo ostvare na dostojanstven način (pristupačnost biračkog mjesta, kabine za gladsanje, postojanje šablona za glasački listić i sl.), kao i svi drugi građani, posebno ih pozivamo da ne dozvole da im se pruža fizička pomoć, da glasanje u njihovo ime obavlja drugo lice usljed nepostojanja šablona.

Smatramo da koliko pristanu na taj vid dikriminacije to će dodatno podstaći predstavnikie političkih partija da ovo pitanje ne razmatraju mnogo ozbiljnije.

Na kraju, smatramo da bi, u cilju postizanja ravnopravnosti o kojoj smo mogli čuti i tokom predizborne kampanje od strane predstavnika političkih partija,  predstavnici političkih partija, posebno nosioci lista trebali simulirati osobe s invaliditetom tokom glasanja, koristeći kolica i povez opreko očiju, kako bi istinski pokazali iskrenost onoga za šta se zalažu i kako bi jednako kao i osobe s invaliditetom glasali na NEDOSTOJANSTVEN NAČIN.

Saradnici i donatori