Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama

cemi U okviru projekta „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“, podržanog od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a kojeg sporovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u oktobru mjesecu formalno je osnovana MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ  MARGINALIZOVANIM GRUPAMA – “LEGALAIDNET” .

UMHCG je jedan od osnivača Mreže, a pored nas, tu su još: Centar za monitoring i istraživanje – CeMI,  HELP,  NVO Bonum, NVO Adria,  Pravni centar,  Sigurna ženska kuća,  Juventas, SOS telefon za žene i djecu žrtve Podgorica i SOS telefon za žene i djecu žrtve Nikšić.

Mreža je formirana u cilju:doprinosa efikasnom funkcionisanju sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, bolje i efikasnije zaštite ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, podizanja nivoa svijesti građana o pripadajućim pravima iz oblasti besplatne pravne pomoći, ispunjavanja međunarodnih standarda iz oblasti zaštite od diskriminacije, poboljšanja položaja marginalizovanih grupa u Crnoj Gori

Press konferencija povodom formalnog osnivanja mreže nevladinih organizaciija za pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama i predstavljanja aktivnosti u okviru projekta „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“, održana je 29. novebra 2013, u prostorijama PR centra u Podgorici.

Na press konferenciji su govorili Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja u CeMI-ju, Branka Lakočević, pomoćnica ministra za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marina Vujačić, izvršna direktorica – UMHCG, Tijana Žegura, program koordinator  –  Juventas i Nikoleta Tomović,  izvršna direktorica – CeMI. Od strane učesnika koferencije, predstavljena je Mreža za pružanje besplatne pravne pomoći „LegalAidNet“, kao i sprovedene aktivnosti na projektu „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“. Na press konferenciji su predstavljeni i nalazi istraživanja javnog mijenja o pravu na besplatnu pravnu pomoć.  Jedan od posebnih razloga organizovanja press konferencije bio je i informisanje pripadnika svih marginalizovanih grupa o mogućnostima koje im pruža Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i Mreža za pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama „LegalAidNet“.

Sve osobe s invaliditetom bilo da su korisnici naših usluga ili ne mogu se obratiti UMHCG-u ukoliko im je potrebna pravna pomoć.

Saradnici i donatori