Aplikacija za lakše informisanje osoba s invaliditetom

informacija

UMHCG je, kao što smo i najavili, kandidovao inicijativu za “Otvorene ideje”. Naša ideja, kao i ostalih 11 je ove godine direktno ušla u uži izbor. Na sajtu “Otvorene ideje” ona je danas zvanično i detaljnije predstavljena. Zbog toga je prenosimo i ovdje.

“Da bi realizovali ovu ideju pored početne investicije, odnosno izrade aplikacije potrebna nam je podrška prilikom razvoja aplikacije, kao i njenog promovisanja.

Cilj ovakve aplikacije jeste da ona bude dostupna osobama s invaliditetom i da pomoću nje, na jednom mjestu, dobiju sve važne i zanimljive informacije. Ali ovakvu aplikaciju će moći da koriste i svi drugi građani i da se i sami na jednom mjestu informišu o svim ključnim aktuelnostima i procesima.”

Prva ideja koju ćemo  predstaviti je došla od Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Marina Vujačić, Velibor Bošković, Miroslava-Mima Ivanović i Kristian Camaj odlučili su se za izazov Kako unaprijediti učešće mladih u procesu donošenja odluka? i prepoznali problem slabe dostupnosti informacija mladima, a posebno mladima sa invaliditetom. Njihova ideja je da kreiraju posebnu aplikaciju koja bi omogućila da osobe sa invaliditetom na jednom mjestu dobiju objedinjene sve  bitne informacije iz različitih organizacija, kompanija i državnih institucija, u njima pristupačnom formatu.

Otvorene ideje: Kako je nastala vaša ideja?

UMHCG: Na sastanku menadžerskog tima UMHCG, u čijem većinskom sastavu su osobe s invaliditetom, razmatrali smo moguće predloge za “Otvorene ideje” posebno jer smo pod utiskom prošlogodišnjeg projekta “Budi odgovoran” i rezultata koje je postigla ova inicijativa.

Kandidovali smo između sebe ideje i prva pomenuta je bila upravo kandidovana inicijativa. Svi su bili za i nije bilo skeptičnih :). Razlog za kandidovanje ideje se “izvlači” iz svakodnevnog života osoba s invaliditetom. Tačne, blagovremene i informacije i komunikacije u formatu koji najbolje odgovara svakom pojedincu, pa i osobama s invaliditetom su preduslov za učešće mladih u procesu donošenja odluka. S druge strane na taj način se moć novih tehnologija koristi za bolju informisanost i učešće građana u procesu evropskih integracija. Osobe s invaliditetom malo znaju o evropskim integracijama, jer se od njih i ne očekuje da budu uključene u taj proces, već na žalost da se bave “egzistencijalnim” pitanjima važnim za život ili bolje reći preživljavanje. Ne samo da društvo tako očekuje, nego se i same osobe s invaliditetom “utapaju” i zavaravaju takvim sistemom. UMHCG je uvijek u svom radu pokretao “drugačije” i inovativne ideje i trudio se da od samih osoba s invaliditetom “pravi” aktivne građane koji će se kasnije i za druge na taj način zalagati. U modernom društvu se informacija smatra najvažnijim resursom. Osobe s invaliditetom do ovog resursa dolaze zahvaljujući tehnologiji koja ga čini pristupačnim. Na žalost u Crnoj Gori se ne razmišlja da najvažniji resurs treba da bude dostupan i osobama s invaliditetom, pa se ni ogroman potencijal tehnologija u ovoj oblasti ne iskorišćava. Mi smo odlučili da uradimo nešto drugačije.

Otvorene ideje: Predstavite nam vaš tim.

UMHCG: Marina Vujačić je Izvršna direktorica UMHCGa, diplomirana je sociološkinja i za misiju ima potpuni i ravnopravan život osoba s invaliditetom.

Miroslava-Mima Ivanović je diplomirana pravnica, trenutno je na magistrarskim studijama FPN-a – usmjerenje – Odnosi s’ javnošću i Crnu Goru zamišlja kao pravično društvo.

Kristian Camaj je diplomirao na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno u okviru Programa stručnog osposobljavanja svoja prva iskustva stiče u UMHCG-u. Kristian je “zavisnik” o modernim tehnologijama.

Marina, Mima i Kristian su, inače, osobe s invaliditetom.

Velibor Bošković je diplomirani pravnik i radi u UMHCG-u kao Program menadžer. Tolerantan je prema svemu osim prema nepravdi.

Otvorene ideje: U kojoj mjeri mislite da će ovakav projekat pomoći u rješavanju problema koje ste naveli?

UMHCG: Smatramo da će ovaj projekat postići brojne rezultate a prije svega će osobama s invaliditetom omogućiti da posjeduju “resurse” u svojim rukama i da sa njima raspolažu na najbolji mogući način. Da se uključe u sve društvene procese koji ih se tiču i da postanu korisni građani koji neće biti na teretu društva već će doprinijeti i drugima. Smatramo da ova ideja može imati dugoročne rezultate i postati krajnje održiva.

Otvorene ideje: Zašto mislite da bi Vaša ideja trebala da bude pobjednička? Objasnite čitaocima zašto da glasaju baš za vas.

UMHCG: Naša ideja bi trebala da bude pobjednička jer je inovativna, podstiče različitosti i poštovanje prava, omogućava i podstiče ravnopravnost, ukazuje na probleme i pronalazi najbolje načine rješavanja istih. Građani treba da glasaju za nas zato što se ovo tiče svih njih. Prvi/Prva ti ćeš imati sve informacije na jednom mjestu i nećeš lutati i tražiti, upisivati različite adrese, gubiti vrijeme u traženju više različitih informacija. Ova aplikacija će i TEBI pomoći da uživaš svoja prava i prvi imaš sve informacije na jednom mjestu. Građani treba da glasaju jer će prvi oni, a onda i ostali kojima su prava uskraćena imati korist od toga.

Preuzeto sa: http://otvoreneideje.me/OI2014/

Saradnici i donatori