Amandmani na Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je opet uputilo Amandmane na Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji se nalazi u Skupštinskoj proceduru. Amandmani sa propratnim pismom su upućeni Predjedniku Skupštine Crne Gore, g-dinu Ranku Krivokapiću, Sekretaru Skupštine g-dinu Damiru Davidoviću, Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao i svim poslaničkim klubovima. Amandmani su upućeni nakon sjedinice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, odnosno nakon prezentovanja istih od strane predstavnika UMHCG-a.

Osnovni cilj slanja amandmana je unapređenje teksta Zakona, koji se prvenstveno odnosi na ciljeve i svrhu pojedinih grupa prava, odnosno prava koja će po ovom Zakonu ostvarivati određene ciljne grupe.

Kako je Predlog Zakona u januaru mjesecu povučen iz Skupštinske procedure, uprkos mnogobrojnim kritikama od strane NVO, isti je vraćen na doradu bez konsultacija sa predstavnicima civilnog društva. S obhzirom na tu činjenicu Udruženje je u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore podnijelo predlog Amandmana na Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Predlog Amandmana na Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Saradnici i donatori