Amandmani na Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je juče uputilo Amandmane na Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji se nalazi u Skupštinskoj proceduru. Amandmani sa propratnim pismom su upućeni Predjedniku Skupštine Crne Gore, g-dinu Ranku Krivokapiću, Sekretaru Skupštine g-dinu Damiru Davidoviću, Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao i svim poslaničkim klubovima, kojih je ukupno 7. Amandmani su upućeni nakon toga što se Udruženje u proteklih 3 mjeseca aktivnije uključilo u analizu i razmatranje rješenja koja sadrži Predlog Zakona.

Pošto je Nacrt Zakona, koji predstavnici NVO koji su bili članovi Radne grupe za izradu istog nijesu podržali, relativno brzo kao Predlog Zakona usvojen na Vladi, uprkos mnogobrojnim kritikama od strane NVO, međunarodnih organizacija i institucija, UMHCG se mnogobrojnim inicijativama aktivnije uključio, sa ciljem da se Predlog Zakona vrati iz Skupštinske procedure i da se odloži njegovo usvajanje planirano za period 2012. godine.

Tako smo na sastanku sa tadašnjim Predsjednikom Vlade dr Igorom Lukšićem istakli nezadovoljstvo i ozbiljne primjedbe na ponuđeni tekst Predloga Zakona o  socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Jedan od zaključaka sa pomenutog sastanka predstavnika UMHCG-a sa dr Igorom Lukšićem i njegovim saradnicima, održanom 21. septembra 2012. godine, je da se još jednom razmotre ponuđena rješenja iz Predlogu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, te da se u koordinaciji kabineta organizuje sastanak predstavnika Udruženja sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija Crne Gore. U periodu oktobra i novembra mjeseca imali smo dva sastanka sa predstavnicima pomenutih ministarstava, od kojih su na prvom prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija.

Kako još uvijek nijesmo dobili odgovor i izvještaj sa poslednjeg sastanka o predloženim amandmanima koji smo ranije dostavili Ministarrstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu finansija, uprkos tome što su neke od njih predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja na zadnjem sastanku usvojili i kao takve proslijedili Ministarstvu finansija na usaglašavanje, a zbog nedostavljanja povratne informacije i neoglasavanja Ministarstva finansija to smo juče uputili Amandmane na adresu Skupštine i prethodno pomenutih subjekata.

Napominjemo, da je naš osnovni zahtjev povlačenje Predloga Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti iz Skupštinske procedure i vraćanje na doradu predlagaču Zakona, a kao alternativno rješenje smo ponudili neke od osnovnih Amandmana.

Saradnici i donatori