Akcija i prilog za Dječiji dom „Mladost“

Kao što već znate, UMHCG je pokrenuo opet aktivnost Otvorenog dana – kao jednog od vidova psiho-socijalne podrške za osobe s invaliditetom. Otvoreni dan podrazumijeva međusobno druženje osoba s invaliditetom sa volonterkama/ima Udruženja, prvenstveno studentkinjama/ima, ali i sa svim drugim zainteresovanim pojedinkama/cima nezavisno od toga da i su osobe s invaliditetom ili bez njega.

Shodno tome odlučili smo da nam 11.aprla tekuće godine aktivnost Otvorenog dana prođe u posjeti Dječijem domu Mladosti u Bijeloj.

U sanduče, kesu ili gdje god želite možete da ostavite slatkiše ili novčanu pomoć za djecu, a takođe ako želite na spisku pored sandučeta se možete potpisati imenom i prezimenom i time se uvrstiti u tim humanih ljudi. Nakon završetka akcije, a prije posjete Dječijem domu, UMHCG će objaviti na svom sajtu, facebook stranici i twitter nalogu spisak učesnica/ka u akciji i priloge koji su za tu svrhu prikupljeni.
Ukoliko želite da doprinesete ovoj akciji slatkiše, robu ili novčanu pomoć za djecu možete donijeti u kancelarijima Udruženja ili na sledećim dolje navedenim mjestima i to do srijede 10. aprila:

=> Pored recepcije studentskog doma ,,FAZA 1“ – kontakt osoba Ivana Osmajlić

=> Pored recepcije studentskog doma ,,PLAVI DVOR“ – kontakt osoba Anamarija Franović

=> Na Fakultetu Političkih nauka – kontakt osoba Jelena Mrdak

=> JP ,,Vodovod i kanalizacija“ – kontakt osoba Slobodan Popović

Za više informacija o samoj akciji možete se javiti na kontakt telefon: 069/177-992 (Ivana Osmajlić).

Saradnici i donatori