23. april, Svjetski dan knjige i autorskih prava – informacije treba da budu dostupne svima!

Povodom 23. aprila, Svjetskog dana knjige i autorskih prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, ukazuje da se osobe s invaliditetom i dalje susreću s problemom nepristupačnih informacija.
Jedno od osnovnih prava osoba s invaliditetom je pravo da traže, primaju i šire informacije u pristupačnim formatima, na način i u vrijeme u koje su im najpotrebnije, i relevantne za korišćenje.
Ovo je posebno važno za sve osobe s invaliditetom koje žele da se obrazuju, zapošljavanju i budu samostalne u svim sferama života. Međutim, ovo pravo osoba s invaliditetom u Crnoj Gori se i dalje svakodnevno krši.
Član 48 Zakona o autorskim i srodnim pravima Crne Gore iz 2016. definiše pravo osoba s invaliditetom, da „bez sticanja odgovarajućeg autorskog imovinskog prava, a uz obavezu plaćanja naknade, koriste autorska djela u odgovarajućim formatima“ za svoje potrebe, što u praksi nije slučaj.
Iako nije najpreciznija, ova norma omogućava osobama s invaliditetom da traže i koriste informaciju u formi koja njima najbolje odgovara (elektronska forma, uvećan font, Brajevo pismo, zvučni format). Međutim, nijesu utvrđene sankcije za one koji ovo pravo krše. Zbog toga pozivamo Ministarstvo ekonomije da, prilikom izmjena i dopuna Zakona planiranih za utvrđivanje na Vladi u IV kvartalu ove godine, uključi osobe s invaliditetom u proces izrade i definisanja najboljih rješenja.
Kada je riječ o plaćanju naknade za korišćenje autorskog djela, važno je istaći da ona ne smije biti skuplja za osobe s invaliditetom. Osobe s invaliditetom moraju imati pristupačnu literaturu na fakultetima i školama, kao i sve ostale informacije, bitne za njihovo obrazovanje i zapošljavanje, kako bi mogle samostalno da djeluju u svim sferama društvenog života. U oblasti obrazovanja se ovo može postići tako što će svako pravno lice: Ministarstvo, škola, fakultet ili Univerzitet obavezati profesore, predavače i (žive) autore da svoja djela obezbijede i u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom.
U Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore javljaju se studenti koji se susreću s navedenim problemom jer im nepostojanje pristupačne literature otežava izlazak na redovne kolokvijume i ispite, dok sa druge strane, svako naknadno prilagođavanje literature u ovoj oblasti posebno zahtijeva dodatno vrijeme, trud i troškove za osobe s invaliditetom. Zato je veoma važno da obrazovanje bude dostupno svima, i pod jednakim i ravnopravnim uslovima.
Pozivamo sve institucije, posebno obrazovne da olakšaju osobama s invaliditetom pristup informacijama i time im omoguće istinsku ravnopravnost u praksi, kroz mogućnost traženja, primanja i širenja informacija u pristupačnim formatima.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka programa za obrazovanje i edukaciju

Saradnici i donatori