Održana druga sjednica radne grupe za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata DIK-a

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas drugu sjednicu.

Cilj radne grupe je da sagleda sva postojeća podzakonska akta Državne izborne komisije kojima se detaljno propisuju različiti aspekti izbornih radnji i da ponudi rješenja za unaprijeđenje, a u susret predstojećim parlamentarnim izborima koji su planirani za oktobar 2016. godine.

Sjednici radne grupe prisustvovali su: Srđan Miljanić (Demokratska partija socijalista), Spasoje Kovačević i Slađana Živković (Socijalistička narodna partija), Miodrag Radović (Socijaldemokratska partija), Aleksandar Jovićević (Socijaldemokrate Crne Gore), Savo Šofranac (DEMOS), Vladimir Jokić (Demokratske Crne Gore), Haris Mekić (Bošnjačka stranka), Luka Rakčević (Ujedinjena reformska akcija), Zdravko Šoć (Liberalna partija), Milica Kovačević (Centar za demokratsku tranziciju) i Dubravka Popović (Centar za monitoring i istraživanje), Ana Vujošević iz CGO-a, Marina Vujačić iz UMHCG i Vuk Maraš iz MANS-a.

Na današnjoj sjednici Radne grupe razmatrana su problematična rješenja iz Pravila o radu biračkih odbora, koja se odnose na nedostatak procedure za otklanjanje kvarova na elektronskom uređaju za identifikaciju birača i pružanje tehničke podrške i nedostatak procedure za sprječavanje vođenja nezakonite paralelne evidencije na biračkim mjestima. Takođe, razmatrana su rješenja kojima bi se normirala obaveza opštinskih izbornih komisija da provjere glasanje na svim biračkim mjestima na kojima zapisnici nisu potpisani od strane svih članova biračkih odbora, kao i definisanje obaveze da se na biračkim mjestima obezbijedi veći stepen pristupačnosti za osobe s invaliditetom, posebno u dijelu pristupa biračkom mjestu, samoj glasačkoj kutiji i kabini za glasanje.

Pored toga, članovi radne grupe razmatrali su nedostatke Pravila o glasanju putem pisma u dijelu propisivanja obaveze prikupljanja detaljnih informacija o licima koja su predala više zahtjeva za glasanje putem pisma zbog mogućnosti zloupotrebe tog prava, kao i obaveze da se zahtjev za glasanje putem pisma učini dostupnim i u elektronskoj formi na sajtu DIK-a, u formatu koji je odgovarajući za osobe s invaliditetom.

Članovi Radne grupe su se usaglasili da što prije upute zajedničku inicijativu Državnoj izbornoj komisiji i da zatraže da ova institucija, preko opštinskih izbornih komisija, a prije parlamentarnih izbora, utvrdi koliko biračkih mjesta na teritoriji Crne Gore nije pristupačno za osobe sa invaliditetom i da se definišu mjere kako bi se pristupačnost unaprijedila.

Na sjednici radne grupe članovi su se upoznali i sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom, kao i sa Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom na terotiriji Glavnog grada Podgorice.

Na sjednici je dogovoreno da članovi Radne grupe sve preostale komentare i sugestije dostave u pisanoj formi do 20. juna, kako bi se svi komentari za DIK kompletirali do početka jula 2016. godine, nakon čega bi bile sprovedene široke konsultacije sa zainteresovanom javnošću.

Konstituisanje i rad Radne grupe dio je projekata „Pošteni izbori slobodni od korupcije“ koji finansira Evropska unija.

S poštovanjem,

CGO, UMHCG i MANS

Saradnici i donatori