04 april – dan studenata

Povodom  četvrtog  aprila dana studenata, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore čestita svim studentima, posebno studentima s invaliditetom ovaj  dan i  poziva ih na veće zalaganje za napredak u studijama i aktivnije angažovanje u ostvarivanju svojih prava.

U cilju jednakog učestvovanja u akademskom životu i studiranju, apelujemo na Univerzitete i nadležno ministarstvo da poštuju stadarde pristupačnosti  i obezbijede dostupnu literaturu i servise podrške studentima s invaliditetom.

UMHCG kroz niz aktivnosti osnažuje studente s invaliditetom u razbijanju i otklanjaju barijera i tako ih stimuliše da budu ravnopravni članovi redovnih tokova u društvu i samim tim pokažu da su i oni dio društva.

UMHCG od svog osnivanja, u okviru aktivnosti, sprovodi program za obrazovanje. Program za obrazovanje obuhvata Studentski servis, praćenje i predlaganje izmjena legislative, pokretanje inicijativa za prilagođavanje obrazovnih institucija… Pored navedenih aktivnosti Udruženje kontinuirano sprovodi edukativne aktivnosti i istraživanja o položaju i uslovima za obrazovanje osoba s invaliditetom. Studentski servis studentima s invaliditetom pomaže oko upisa na fakultet, dobijanja studentskog smještaja, oslobađanja od plaćanja školarine, dobijanja i oslobađanja od vraćanja studentskog kredita, pružanja raznih informacija u vezi studiranja, obezbjeđivanja dostupne literature itd. U proteklom periodu smo inicirali upis, omogućavanje besplatnog školovanja i smještaja u studentski dom za sve studente koji su nam se obratili. Osnovni pokazatelj uspjeha jeste i trenutni broj studenata s invaliditetom na fakultetima u Crnoj Gori. Iako su za unapređenje položaja i ravnopravan tretman studenata s invaliditetom potrebni dodatni napori, evidentno je da se sve veći broj OSI odlučuje za visoko obrazovanje.

S toga želimo poručiti studentima da svojim primjerom razbijaju sve predrasude, da se bore i zahtijevaju prilagođavanje institucija visokog obrazovanja, i izjednačavanje mogućnosti, kako bi društvo lakše prihvatilo pojedince s invaliditetom i samim tim pokazali da nema i ne smije biti diskriminacije.

Saradnici i donatori