Donacija za psa vodiča

U cilju povećanja mogućnosti za samostalno kretanje i samostalan život mladih s invaliditetom UMHCG je 2007. počelo sa realizacijom Programa za školovanje pasa vodiča i pomagača za korisnike iz Crne Gore u saradnji sa Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet (sadašnjim Centrom za rehabilitaciju „Silver“) iz Zagreba.

Ovo je savremena vrsta asistencije koja osobama s invaliditetom omogućava najveći nivo samostalnosti, jer postoji klasičan odnos korisnika i psa, a ne poslodavca i zaposlenog (čovjeka sa čovjekom) što proizvodi i uslovljava neke druge odnose.

Pas vodič je najprije prijatelj i siguran pratilac ljudi oštećenog vida. Ovi psi se podučavaju kako da na najlakši način zaobilaze raznorazne prepreke i kako da sigurno odvedu njegovog korisnika do odredišta. Pas pomagač je pas koji se obučava da ljudima koji koriste kolica ili se otežano kreću po komandi dodaje predmete, da im pomaže pri prelasku sa kolica na krevet i obratno, da ide u kupovinu sa zahtjevom za namirnice i mnoge druge stvari koje osobe s invaliditetom čine samostalnim.

Psi vodiči i pomagači osobama s invaliditetom pružaju apsolutnu samostalnost pri kretanju i obavljanju svakodnevnih životnih zadataka, što utiče na izjednačavanje mogućnosti za jednako školovanje, zapošljavanje – ukratko, kvalitetno življenje svih osoba s invaliditetom kod kojih postoji potreba za ovom vrstom asisitencije.

Pas vodič, kao i bijeli štap, omogućava samostalno kretanje osobi sa oštećenjem vida, ali je kretanje uz pomoć psa vodiča mnogo sigurnije i lakše. Pas vodič zaobilazi: neravnine na putu (šahte, udubljenja..), mimoilazi barijere u visini korisnika (npr. grane), omogućava prelazak ulice korisniku na zeleno svijetlo, vodi korisnika do par najčešćih odredišta na komandu od jedne riječi…

Do sada su za potrebe korisnika iz Crne Gore u Zagrebu školovana tri psa vodiča i dva psa pomagača, pomoću sredstava prikupljenih iz projekata i donacija.

S obzirom na to da ne postoje stalni izvori finansiranja, prinuđeni smo da obuku i nabavku pasa vodiča finansiramo preko projekata i donacija biznis sektora i građana.

Donacije građana, osim uplate na žiro račun, mogu se realizovati i posredstvom kasica za donacije postavljenim u oobjektima širom Crne Gore. 

Ukoliko smatrate da je nabavka psa vodiča značajna za samostalnost osoba s invaliditetom vaše donacije možete uplatiti i preko žiro računa:

Za uplate iz Crne Gore:
Banka: Societe Generale Banka Montenegro, Moskovska 2D
Žiro račun: 550-7880-14

Za uplate iz inostranstva:
Banka: CKB Crnogorska Komecrijalna Banka AD Podgorica, Moskovska b.b. 81000
Naziv nosioca računa: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Broj računa: 070-55.062.301
IBAN: ME25510000000001402369
SWIFT: CKBCMEPG

Saradnici i donatori