Ivana Kaljević

Finansijska menadžerka 

 Ivana je rođena 20. Jula 1996 godine u Nikšiću. Osnovnu školu ,,Mileva Lajović Lalatović” završila je u Nikšiću, nakon čega upisuje i završava srednju Ekonomsku školu ,,Mirko Vešović” u Podgorici 2015 godine. Trenutno je studentkinja treće godine na Fakultetu za Poslovnu Ekonomiju u Baru, smjer Računovodstvo, Finansije i Bankarstvo, uže opredjeljenje Finansije.

Pohađala je Školu samostalnog života u periodu od 27. juna do 22. jula 2016. godine u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Od 13. oktobra 2017, Ivana je finansijska menadžerka  UMHCG. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke projekta ,,Od obrazobvanja ka zaposlenju’’ koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a u okviru tog posla je bila angažovana kao asistentkinja  finansijske menadžerke UMHCG.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO, trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu žtrve nasilja i URCD Bijelo Polje), trening u okviru Erasmus+ projekta “Hajde da razgovaramo o invaliditetu”, trening na temu  “Odnosi s javnošću za NVO” (ERSTE Foundation NGO Academy).

Učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao na primjer: treningu za pisanje tekstova, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom.. Kroz projekat „Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju“ je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

Služi se Engleskim jezikom. Posjeduje osnovna znanja Microsoft Office paketa.

Ivana je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: ivanakaljevic96@gmail.com.

Mob. tel: +382 69 755 803

Saradnici i donatori