Ksenija Janković

Programska asistentkinja

Osnovnu školu „Dr Dragiša Ivanović “ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava Gimnaziju ,,Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu, opšti smjer. 

Dalje školovanje nastavlja u Nikšiću na Filozofskom fakultet, odsjek za Sociologiju. Osnovne studije završila je 2020. godine, a potom upisuje i Master studije na istom smjeru, na kojima je još uvijek.

Tokom godina obrazovanja, bilježi aktivan volonterski rad u raznim organizacijama poput ADP Zid, Dječji savez, Crveni krst, Igračkoteka i slično.  Osim toga, pohađala je brojne obuke i seminare iz različitih oblasti života:

– Pilot projekat ,,Educating for Democracy & Human Rights 2018-2021’’

– Osnovni kurs medijske pismenosti ,,Istraži-ukaži’’

– Seminar ,,Ljudska prava ranjivih grupa u građanskom društvu’’

Ljeto nakon druge godine studija, provela je u Americi gdje je bila na studenskom programu Work and travel. 

Tokom perioda novembar 2020 – februar 2021 bila je angažovana na praksi na portalu Mladiinfo gdje je uspješno pohađala praksu i radila kao novinar istraživač tokom trajanja iste. 

Od juna 2023. radi kao programska asistentkinja u UMHCG u okviru Programa za samostalni život. Od početka angažmana pohvađala je brojne treninge i obuke u organizaciji UMHCG, a u cilju usavršavanja i osposobljavanja za rad u oblasti socijalne zaštite lica s invaliditetom. 

Jedna je od autorki/koautorki publikacije Džepni priručnik o modelima pristupa invaliditetu

Saradnici i donatori