Jovana Brajović Slomo

Menadžerka kancelarije

Jovana Brajović Slomo rođena je 28. 1. 1985. u Baru. Nakon završetka osnovne škole, upisuje i završava Gimnaziju Niko Rolović, jezički smjer. 

Osnovne studije završila je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, nakon čega je radila sezonski u hotelu Princess u Baru. Po završetku sezonskog rada, vraća se u Kotor, gdje svoje školovanje nastavlja na specijalističkim studijama. Iste je završila 2008, odbranivši specijalistički rad, ocjenom A (10).

Postdiplomske magistarske studije započinje u septembru 2008, takođe, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, te nakon prvog semestra, prelazi u Podgoricu i započinje radni angažman u hotelu Podgorica, na poziciji recepcionerke. Uporedo, nastavlja i magistarske studije, a po završetku istih, dobija zvanje magistra turizma, pri čemu je, u decembru 2012, odbranila magistarski rad na temu Turistički potencijali i perspektive razvoja turizma barsko-ulcinjske subregije, sa ocjenom A (10).

U međuvremenu, sticanje radnog iskustva nastavila je u turističkoj privredi, najprije, u turističkoj agenciji, kada je i završila Amadeus Functionality Course za rezervaciju i prodaju avio karata.

Svoj radni angažman nastavlja radeći kao menadžerka prodaje za turističku publikaciju Diamond Guide. Baveći se aktivno promocijom crnogorskog turizma, kroz sve pomenute segmente rada i školovanja, redovno je posjećivala sajmove turizma, kao predstavnik kompanija u kojima je radila, ali i kao posjetilac. 

Od juna 2023. radi na poziciji menadžerke kancelarije u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore. Služi se engleskim jezikom i ima osnovno znanje italijanskog jezika.

Kontakt podaci:

E-mejl: jovanabrajovic.umhcg@gmail.com

Saradnici i donatori