Elmira Redžepagić Dizdarević

Programska asistentkinja

Elmira Redžepagić je rođena 7. avgusta 1995. u Plavu.

Osnovnu školu ,,Hajro Šahmanović“ završila je u Plavu,nakon čega upisuje i završava srednju mješovitu školu ,,Bećo Bašić“, Opšti smjer. Tokom srednje škole bila je polaznica kampa „Human Rights are Your Rights: Connecting Generations, Connecting Communities“ gdje se prvi put susreće s pravima osoba s invaliditetom.

Nakon završene srednje škole upisuje i završava osnovne studije na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici, 2014,studijski program Socijalna politika i socijalni rad, na kojem završava i specijalističke studije, 2018. godine.Specijalizirala je na temu: ,,Grupni socijalni rad s osobama s invaliditetom“, ocjenom A (10).

Tokom treće godine studija odrađuje dvije studentske prakse. Jednu u Igračkoteci i Razvojnom centru, u Podgorici, dok drugu u JU Centru za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, u Plavu.

U januaru 2018. preko Vladinog Programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih 9 mjeseci u sklopu Programa Samostalni život. Nakon završenog pripravničkog, ostaje u UMHCG na poziciji asistenta u radu.

Od početka rada, pohađala je razne treninge i obuke preko UMHCG-a, neki od tih su: Meeting of Erasmus + volunteering organizations from Montenegro and BIH, Sarajevo; II generacija Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom, posredstvom Ambasade SR Njemačke u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ ; trening „Realize with your eyes“, Novi Sad.

Takođe, bila je učesnica na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti prava osoba s invaliditetom, invalidnosti i ljudskih prava.

Od juna 2019. počinje da radi kao Programska asistentkinja u UMHCG.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt podaci:

E-mail: elmira.umhcg@gmail.com

Telefon: +382 68 337 496

Saradnici i donatori