Bojan Đorović

Finansijski menadžer

Bojan Đorović je rođen 24. decembra  1987. u Podgorici. Osnovnu školu „Oktoih“ završio je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“, smjer Ekonomski tehničar. Nakon završene srednje škole, upisuje Ekonomski fakultet (Studije Menadzmenta) u Podgorici. Diplomirao je 2012, na temu: „Formiranje cijena logističkih usluga“.

U januaru 2017. preko Vladinog Programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih devet mjeseci. Za vrijeme stručnog osposobljavanja asistirao je finansijskoj menadžerki na domaćim i međunarodnim projektima i učestvovao u raznim aktivnostima koje je Udruženje organizovalo.

Od 5. decembra  2017. Bojan je zaposlen u UMHCG na mjestu koordinatora Programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. U ovom periodu koordinirao je i projektom „Rentiranje kombi vozila“ u okviru projekata „Smart Start – Održivi uticaj civilnog društva kroz socijalno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj“, u okviru kojeg se UMHCG uključilo u proces započinjanja socijalnog preduzetništva. Nakon toga koordinirao je projektom (Sa) OBRAĆAJ mi se! koji je podržalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Od maja 2019. do novembra 2023. bio je angažovan na poziciji administrativnog asistenta (za finansije). Od 1. novembra 2023. nalazi se na poziciji finansijskog menadžera.

Bio je ćlan je Savjeta za pitanja lica s invaliditetom Skupštine Glavnog grada Podgorice, u periodu 2021 – 2023.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt podaci:

E-mail: bojandjorovicumhcg@gmail.comfinansijeumhcg@gmail.com

 

Saradnici i donatori