Nada Glušac

Office menadžerka

Nada Bošković rođena je 13. septembra 1990. u Nikšiću. Osnovnu školu „Janko Bjelica“ završila je u Donjim Crkvicama. Srednju Ekonomsko – ugostiteljsku školu u Nikšicu, smjer turistički tehničar upisala je 2005. 

Na Filozofskom fakultetu 2015. je završila Osnovne studije Pedagogije.

Od oktobra 2011. do maja 2016. obavljala je poslove saradnice na projektima u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić.

 Od početka rada u NVO sektoru pohađala je brojne treninge i obuke iz oblasti prava osoba sa invaliditetom, učestvovala u realizaciji brojnih projekata i bila učesnica na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava. 

 Pohađala je Školu ljudskih prava osoba sa invaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju „Ekvista“ u trajanju od tri mjeseca.

Takođe je prošla obuku za personalnu asistentkinju u organizaciji Udruženja “Plegije” Nikšic i “Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine”. Obuku na istu temu je prošla i u organizaciji UMHCG i bila angažovana kao personalni asistent više puta.

Od juna 2016. zaposlena je u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, na radnom mjestu menadžerke kancelarije u okviru koga učestvuje u planiranju i koordinaciji brojnih aktivnosti UMHCG –a.

Služi se engleskim jezikom.

Udata je, i ima ćerku. 

Kontakt podaci:
E-mail: umhcg@t-com.me; nada.boskovicumhcg@gmail.com
Mob tel: +382 67 801 671

Saradnici i donatori