Milena Kovačević

Programska asistentkinja

Milena Kovačević, rođena je u Baru 29. jula 1993.

Osnovnu školu „Jugoslavija“ završila je u Baru, nakon čega upisuje gimnaziju „Niko Rolović“.

Po završetku srednje škole, upisuje Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, u Podgorici. Fakultet političkih nauka završava sa stečenom Bečelor diplomom (2016.), nakon čega dobija stipendiju Vlade Republike Kine.

Magistarske studije pohađala je na smjeru Mendažment u preduzeću, u toku kojih je bila dio istraživačkog tima u oblasti smanjenja siromaštva kroz organsku proizvodnju. U skladu s tim, učestvovala je kao ko-autorka u izradi publikacija Istraživanje bazirano na internet podacima na temu: Moderni poljoprivredni razvoj u Hubei provinciji, Studija o rekonstrukciji poljoprivrednih ponuda i njenih uticija na ruralne oblasti Hubei provincije.

Samostalni istraživački rad izdala je za Azijski istraživački institut (Asian Institut Research) na temu: Samozapošljavanje mladih ljudi posredstvom organske proizvodnje u Crnoj Gori (Selfemployment of the Young People through Organic Farming in Montenegro) za magazin ekonomskih istraživanja. Magistarske studije završila je na Janc univerzitetu (Yangtze University), Hubei, Kina, jula 2019. s dodatnom obradom gore navedene teme, kao teme magistarskog rada.

Po povratku u Crnu Goru, pripravničku praksu završila je u preduzeću za zapošljavanje „Prekoveze“ d.o.o. (oktobar 2019), gdje je pored redovnog posla bila angažovana kao moderatorka na Školi „HR Starter“, namijenjenoj studentima, u organizaciji HR Word Srbija. Po završetku pripravničke prakse, svoju karijeru nastavlja u kompaniji „Mobes Monte“ d.o.o. (decembar 2020), na poziciji projektne menadžerke i konsultantkinje, te menadžerke za razvoj. Na ovim pozicijima sticala je znanje u oblasti implementacije međunarodnih ISO standarda, s posebnim akcentom na bezbjednost informacija i GDPR (Opšte regulative za zaštitu ličnih podataka EU).

Radni angažman završava u oktobru 2022. nakon čega svoju dalju karijeru nastavlja u Udruđenju mladih sa hendikepom Crne Gore na poziciji programske asistentkinje.

Milena govori engleski, italijanski i kineski jezik.                          

Kontakt podaci: milena.kovacevicumhcg@gmail.com, 069 150 838

Saradnici i donatori