Marija Šćepanović

Koordinatorka Pravnog savjetovališta 

Marija Šćepanović je rođena 8.9.1990. u Bijelom Polju.

Osnovnu školu „Dušan Korać“ je završila u Bijelom Polju, nakon čega upisuje srednju školu, smjer pravno-administrativni tehničar u JU „Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine“ Podgorica.

Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore završava 2013. sa prosječnom ocjenom 9.43.  Nakon toga upisuje i završava specijalističke studije takođe na Pravnom fakultetu UCG, smjer poslovno pravni, sa prosječnom ocjenom 10 (A).

Od januara 2014. posredstvom Vladinog programa stručnog osposobljavanja odrađuje pripravnički staž. Tokom trajanja Programa učestvuje u realizaciji istraživanja u okviru projekata „Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“  i „Od slobodnog pristupa informacijama do otvorenih institucija“.

Od oktobra 2014. do maja 2021. radila je kao pravnica u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore. Učestvovala je na brojnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima koji su imali za cilj unapređenje postojeće zakonske regulative u različitim oblastima, sa posebnim osvrtom na lica s invaliditetom.

Od maja 2021. radi u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u okviru Pravnog programa i antidiskriminacije, kao koordinatorka pravnog savjetovališta.

Služi se engleskim jezikom.

Marija je osoba s invaliditetom. 

Kontakt podaci: marijascepanovic.umhcg@gmail.com

Saradnici i donatori