Marija Šćepanović

Koordinatorka Pravnog savjetovališta 

Marija Šćepanović je rođena 8.9.1990. u Bijelom Polju.

Osnovnu školu „Dušan Korać“ je završila u Bijelom Polju, nakon čega upisuje srednju školu, smjer pravno-administrativni tehničar u JU „Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine“ Podgorica.

Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore završava 2013. sa prosječnom ocjenom 9.43.  Nakon toga upisuje i završava specijalističke studije takođe na Pravnom fakultetu UCG, smjer poslovno pravni, sa prosječnom ocjenom 10 (A).

U toku studija je bila dobitnica Studentske nagrade Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore za 2010-2011, zbog postignutog uspjeha i prosječne ocjene 9.60 (A) kao i Nagrade „19. decembar“ koju dodjeljuje Glavni grad Podgorica, zbog postignutog uspjeha i prosječne ocjene 9.90 (A).

Od januara 2014. posredstvom Vladinog programa stručnog osposobljavanja odrađuje pripravnički staž. Tokom trajanja Programa učestvuje u realizaciji istraživanja u okviru projekata „Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“  i „Od slobodnog pristupa informacijama do otvorenih institucija“.

Od oktobra 2014. do maja 2021. radila je kao pravnica u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore. Učestvovala je na brojnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima koji su imali za cilj unapređenje postojeće zakonske regulative u različitim oblastima, sa posebnim osvrtom na lica s invaliditetom.

Od maja 2021. radi u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u okviru Pravnog programa i antidiskriminacije, kao koordinatorka pravnog savjetovališta.

Služi se engleskim jezikom.

Marija je osoba s invaliditetom. 

Kontakt podaci: marijascepanovic.umhcg@gmail.com 

Saradnici i donatori