Kristian Camaj

IT  administrator 

Kristian Camaj je rođen 27. avgusta 1989. godine u Spinji u Tuzima.

Završio je Osnovnu školu “Jedinstvo” – Skorač u Tuzima 2004. godine, nakon čega upisuje i završava Srednju mješovitu školu “25 Maj”, 2009. godine, takođe, u Tuzima.

Nakon srednje škole upisuje se na Fakultetu informacionih sistema i tehnologija, na Univezitetu Donja Gorica, gdje završava osnovne studije 2012. godine. Potom završio specijalističke, a nakon godinu dana i postidiplomske – magistarstke studije na istom fakultetu.

U januaru 2014. godine preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava (završava pripravnički staž) narednih devet mjeseci.

U toku perioda stručnog osposobljavanja Kristian je učestvovao u projektima u okviru programa Mladi u akciji (Youth in action), današnjeg Erasmus + i to: “Volontiranje je put do posla” (Nikozija, Kipar), “Sposobnosti mladih za zapošljavanje” (Drač, Albanija) i “Uklanjanje (razbijanje) stereotipa” (Florina, Grčka).

Kristianu je maternji jezik Albanski, pored njega govori Crnogorski, Engleski i  razumije Španski.

Od rada na računaru Kristian najčešće radi u Microsoft Officu, zatim s bazama podataka, dizajniranju i programiranju, formatiranju računara i reinstalaciji operativnih sistema. Kristian posjeduje sertifikat za kreiranja baza podataka i programiranje (SQL, ORACLE).

Nakon isteka Programa stručnog osposobljavanja Kristian je nastavio da radi u UMHCG na istim poslovima. U okviru svog posla u UMHCG Kristian uređuje portal DisabilityINFO, sajt umhcg.com, tviter i fejsbuk nalog i Ju tjub kanal, te razvoja različite baze podataka za studente s invaliditetom, korisnike usluga i dr.

Kristian je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: kristian.umhcg@gmail.com
Mob.tel.: +382 69 265 677

Saradnici i donatori