Ivana Kaljević

Asistentkinja finansijske menadžerke 

Ivana je rođena 20. Jula 1996 godine u Nikšiću. Osnovnu školu ,,Mileva Lajović Lalatović” završila je u Nikšiću, nakon čega upisuje i završava srednju Ekonomsku školu ,,Mirko Vešović” u Podgorici 2015 godine. Diplomirala je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru. Sada je studentkinja specijalističkih studija na pomenutom fakultetu.

Od 13. oktobra 2017, Ivana je finansijska menadžerka  UMHCG. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke projekta ,,Od obrazobvanja ka zaposlenju’’ koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a nakon toga je bila asistentkinja  finansijske menadžerke UMHCG.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, a neki od tih su: trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO, trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu žtrve nasilja i URCD Bijelo Polje), trening u okviru Erasmus+ projekta “Hajde da razgovaramo o invaliditetu”, trening na temu  “Odnosi s javnošću za NVO” (ERSTE Foundation NGO Academy), trening u organizanizaciji Instituta Alternativa  (Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”).

Učestvovala je u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao na primjer: treningu za pisanje tekstova, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, školi ljuskih prava, školi samostalnog života… Kroz projekat „Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju“ je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

 

Služi se Engleskim jezikom. Posjeduje znanja Microsoft Office paketa.

 

Ivana je osoba s invaliditetom.

Saradnici i donatori