Iva Mijović

Programska asistentkinja

Iva Mijović je rođena 23. avgusta, 1989. u Podgorici.

Osnovnu školu „Pavle Rovinski“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović“, smjer Pravni tehničar, 2008. Završila je Saobraćajnu školu u Novom Sadu.  

Potom 2012. upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i 2020. Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Univerziteta Adriatik u Budvi. 

Tokom treće godine studija na Pravnom fakultetu odrađuje studentsku praksu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, u Direktoratu za željeznički saobraćaj, gdje je kasnije bila raspoređena na administrativno – tehničkim poslovima u Direktoratu za pomorsku privredu. 

U periodu 2016 – 2020.  je bila angažovana u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore kao asistentkinja, gdje je između ostalog radila na prilagođavanju literature za osobe s oštećenjem vida. 

Učestvovala je na raznim seminarima i obukama, od kojih su neke:  Trening o demokratiji i ljudskim pravima u okviru programa studentskog aktivizma “Glas studentima” (novembar 2018), Obuka za pisanje projekata “Civilno društvo za početnike IV” (novembar 2018), Obuka za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije (novembar 2019), Trening za trenere o Konvenciji UN o pravima OSI (jul 2020). 

Bila je koordinatorka za razvojnu politiku i saradnju Studentske organizacije Pravnog fakulteta ,,Adamas’’ od 1. oktobra 2016. do 1. oktobra 2020.

Od oktobra 2020. radi kao programska asistentkinja u UMHCG. Najveći dio aktivnosti odnosi se na Program za pristupačnost. 
Bila je koordinatorka projekata „PUTokaz za OSI“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva i „Nauči da (ne) budeš vezan“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija.

Jedna je od autorki/koautorki publikacije pod sljedećim naslovom:

2021. Mijović, I, Vujačić, M, Brošura o pravima OSI u oblasti saobraćaja s posebnim akcentom na bezbjednost i pristupačnost javnog saobraćaja/SEMAFOR/, UMHCG, Podgorica

Služi se engleskim i italijanskim jezikom. 

 

Kontakt podaci:

E-mail: iva.mijovicumhcg@gmail.com
Telefon: +382 67 440 148

 

Saradnici i donatori