Dragana Đokić

Psihološkinja

Dragana Đokić je rođena 20.10.1993. u Beranama, gdje je i završila osnovnu školu „Radomir Mitrović“. Nakon osnovne upisuje i završava srednju stručnu školu „Vukadin Vukadinović“, smjer drumski saobraćaj. Osnovne studije psihologije upisuje 2015. i završava 2019. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Studijski program za psihologiju, na kojem završava i specijalističke studije 2020. s prosječnom ocjenom 9.49. Specijalizirala je na temu: “Karantin i samoizolacija tokom pandemije COVID-19: psihološki prediktori anksioznosti”, ocjenom A (10). Od oktobra 2020. studentkinja je master studija na istom fakultetu. Edukantkinja je Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju u Banjoj Luci (BiH), orijentisana prema psihoterapijskoj praksi.

U januaru 2021. preko Vladinog Programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih devet mjeseci u sklopu Programa za samostalni život. Autorka je dva naučna rada, objavljenih u studentskim naučnim časopisima. Takođe, autorka je više stručnih tekstova iz oblasti mentalnog zdravlja na raznim portalima u Crnoj Gori i regionu. Posjeduje sertifikat za rad u oblasti profesionalne orijentacije i savjetovanja.

Tokom srednje škole i studija volontirala je na raznim događajima i u organizacijama koje promovišu zaštitu ljudskih prava. Takođe, učestvovala je kao volonterka i članica u raznim aktivnostima UMHCG-a od 2015. (obuke za pisanje tekstova, Kurs mekih vještina, Škola ljudskih prava OSI, Škola samostalnog života OSI, Trening o upravnom postupku i upravnom sporu…). Takođe, učestvovala je na raznim seminarima i obukama u toku programa stručnog osposobljavanja u UMHCG-u, koje su sprovodile druge organizacije.

Od oktobra 2021. zaposlena je u UMHCG na poziciji psihološkinje.

Kontakt podaci: dragana.djokic.umhcg@gmail.com

Saradnici i donatori