Anđela Radovanović

Programska menadžerka

radovan

Anđela Radovanović je rođena 24. juna 1992. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu “Luka Simonović” i Gimnaziju “Stojan Cerović“ sa diplomom „Luča“. Završila je studije ruskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću, gdje trenutno poha]a magistarske studije. U školskoj 2016/17. bila je angažovana kao honorarna saradnica u nastavi na Univerzitetu Crne Gore, na Studijskom programu za prevodilaštvo Filološkog fakulteta.

U osnovnoj i srednjoj školi je osvajala nagrade na državnim takmičenjima iz ruskog jezika, a 2011. godine je osvojila 2. mjesto na prvom Svjetskom festivalu ruskog jezika u Sankt Peterburgu (među 60.000 učesnika). Na drugom Svjetskom festivalu je bila jedina finalistkinja iz Crne Gore u kategoriji studenata. Nagrađena je pohvalnicom Univerziteta Lomonosov (za esej na ruskom jeziku) i pohvalnicom za znanje istorije na Evropskom festivalu studenata ruskog jezika, kao i diplomama za uspjehe na takmičenjima u znanju ruskog jezika Ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori. Za vrijeme studija je bila stipendistkinja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ATLAS fondacije, Ministarstva prosvjete Crne Gore i Opštine Nikšić. Filozofski fakultet je dva puta nagradio godišnjom nagradom za najbolje studente. Od 2015. godine aktivno učestvuje na naučnim skupovima iz oblasti rusistike i slavistike u zemlji i inostranstvu i autorka je deset naučnih radova u oblasti frazeologije.

Tokom treće godine studija je počela da radi u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšića (UMHNK) na poslovima projekt menadžerke, a nakon toga je bila angažovana na različitim projektima u Udruženju paraplegičara Nikšića. Od decembra 2016. godine radi kao programska menadžerka u UMHCG.

Od početka rada u NVO sektoru prošla je kroz brojne treninge i obuke iz oblasti prava osoba sa invaliditetom, i prisustvovala na različitim događajima u organizaciji NVO u kojima je aktivna. U avgustu 2017. bila je članica delegacije OOSI iz Crne Gore koja je pred UN Komitetom za prava OSI predstavljala Alternativni izvještaj o sprovođenju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Bila je trenerica na Školi ljudskih prava OSI i Školi samostalnog života u organizaciji UMHCG, a na poziv Međunarodne federacije za spinu bifidu i hidrocefalus (International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus) bila je angažovana kao trenerica na treningu o pravima mladih sa spinom bifidom i hidrocefalusom.

Od avgusta 2017. je članica Sektorske radne grupe za planiranje i programiranje Instrumenta pretpristupne podrške 2014–2020 (IPA II) za sektor obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, a od septembra 2017. članica Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU.

Pored ruskog, govori engleski, služi se ukrajinskim i italijanskim, a pasivno poznaje ostale slovenske jezike. Piše poeziju na crnogorskom i ruskom, u slobodno vrijeme prevodi poeziju sa ruskog i ukrajinskog jezika. Objavila je knjigu „Žena od kamena“ u junu 2016.

Anđela je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
E-mail: andjela.radovanovic@umhcg.com
E-mail: andjela.r.umhcg@gmail.com
Telefon: +382 69 274 737

Saradnici i donatori