Anđela Miličić

Koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Anđela Miličić je rođena 25. septembra 1992. u Nikšiću. Zavšila je Osnovnu školu “Jagoš Kontić”. Srednju stručnu školu u Nikšiću, smjer elektrotehničar računara upisala je 2007. Na Filozofskom fakultetu Studijskom programu Sociologija specijalizirala je 2015. Od februara iste godine odrađuje pripravnički u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore. Učestvovala je u sprovođenju projektu “Od obrazovanja ka zaposlenju”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U okviru ovog projekta učestvovala je u motivacionim radionicama, obukama i treninzima za zapošljavanje OSI.

U toku pripravničkog je učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao što su: trening za personalnu asistenciju, konferencija o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Kroz projekat “Trans to work 2 – Od obrazovanja ka zaposlenju” je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet. Nakon završetka pripravničkog staža Anđela je zaposlena na poziciji programske asistentkinje. Za vrijeme angažovanja na ovoj poziciji, pripremala je tekstove za portal DisabilityInfo, uređivala Facebook stranicu UMHCG, učesvovala u organizaciji seminara i okruglih stolova u organizaciji UMHCG, bila asistentkinja na sprovođeju aktivnosti u okviru Studentske savjetodavne kancelarije i pružanju drugih servisa podrške za osobe s invaliditetom. Od septembra 2017. sprovodi veći dio aktivnosti u Programu za obrazovanje i edukaciju, čime i neformalno koordinira programom sve do novembra 2018. U tom periodu učestvovala je u izradi Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza.

Bila je koordinatorka projekata „Učimo zajedno“ koji je finansijski podržan od strane Crnogorskog Telekoma, Javnog rada „Personalni asistent“ podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i „Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se!“ podržanog od strane Ministarstva prosvjete.

Od juna 2019. je na poziciji koordinatorke Studentske savjetodavne kancelarije.

Kao predstavnica UMHCG članica je Komisije za smještaj studenata u dom u Podgorici formirane od strane Uprave Doma studenata i učenika kao i  Komisije za smještaj  i useljenje studenata „Braća Vučinić“ Nikšić.

U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić aktivna je od 2011. Učestvovala je u raznim aktivnostima, među kojima je i rad na projektu „Fakultet bez barijera“ sprovedenim u 2014. Bila je polazica i Erasmus+ treninga “Mladi u medijima”.

Pohađala je Školu samostalnog života i Školu ljudskih prava u oragnizaciji UMHCG. Ima položen stručni ispit za stručne radnike u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i stručni ispit za rad u državnim organima.

Jedna je od autorki Priručnika za pristup djeci s invaliditetom u srednjem inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori.

Učestvovala je u emisiji „Biramo lidera“, koja se emituje na TV Atlas u kojoj studenti sa različitih fakulteta iznose svoje stavove o raznim temama aktuelnim u našem društvu.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Anđela je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: andjela.milicicumhcg@gmail.com.

Saradnici i donatori