Anđelija Savić

Programska asistentkinja

Anđelija Savić je rođena u Kragujevcu (Srbija), 19.2.1990. Osnovnu školu pohađala je u Beranama (OŠ “Radomir Mitrović”). Završila je gimnaziju opšteg usmjerenja “Panto Mališić ’’, takođe, u Beranama.

Potom je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu – opšti smjer na Univerzitetu Crna Gora. Diplomirala je 2019. na poslovno-pravnom fakultetu Univerzitet „Union  Nikola Tesla“ u Beogradu.

Nakon završenih osnovih studija, Anđelija Savić angažuje se preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja u trajanju od devet mjeseci u Mercatoru DOO, u pravnoj službi.

Od aprila 2022. zaposlena je u UMHCG na poziciji Programske asistentkinje i obavlja administrativne poslove u kancelariji, evidentiranje ulazne i izlazne korespodencije, popunjavanje, razvrstavanje i arhiviranje dokumenata, priprema različitih dokumenata u vezi sa sprovođenjem programa i sprovodi druge redovne aktivnosti.

Kordinatorka je projekata: Održiva tranzicija za jednake mogućnosti i Inkluzija umjetnika.

Služi se engleskim jezikom.

Saradnici i donatori