Aleksandra Pavićević

Koordinatorka Servisa za zapošljavanje

Aleksandra je rođena 30.1.1993. u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava trgovinsku školu „Sergije Stanić“ 2012. Specijalizirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2017, Studijski program za menadžment na temu: “Zapošljavanje – proces donošenja odluke o angažovanju novih radnika” ocjenom A (10).

Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, (CGO) i fondacije Friedrich Ebert. Pohađala je i Školu o ljudskim pravima osoba s invaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, kao i kurs računara s ocjenom A u Centru za obrazovanje i odgoj “Don Bosko”. Pohađala je Školu samostalnog života u period od 27. juna do 22. jula 2016. u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Bila je izvršna direktorica UMHCG od 1. septembra 2018. do 30. aprila 2019, kada je razriješena na lični zahtjev. Nakon toga je angažovana na poziciji koordinatorke servisa za zapošljavanje. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke Programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa UMHCG, a u okviru tog posla je bila odgovorna i za finansije UMHCG.

Od septembra 2014.  se priključila UMHCG u kojem je volontirala i učestvovala u raznim aktivnostima: konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, akciji dijeljenja lifleta u okviru kampanje „Ovo su naša mjesta“, u sprovođenju projekta: Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju, koji je UMHCG sprovodilo uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kroz ovaj projekat je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO, trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu žtrve nasilja i URCD BijeloPolje), trening na temu: “Nabavke kod EU-IPA projekata” (SPUCG) trening u okviru Erasmus+ projekta “Hajde da razgovaramo o invaliditetu”.

Aleksandra je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

E-mail:  aleksandra.pavicevic@umhcg.com; aleksandra.pavicevicumhcg@gmail.com.

Mob. tel: +382 69 385 982

Saradnici i donatori