Galerije fotografija

  • Album »
  • Škola o rodnoj ravnopravnosti i evropskim integracijama

#Equality #Diverse #Visible #womens #PWD #WomenRights #OSI Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovalo je trodnevnu Školu o rodnoj ravnopravnosti i evropskim integracijama za žene s invaliditetom (ŽSI), predstavnike/ce civilnog sektora i držvanih institucija i predstavnike medija. Škola je održana u periodu od 11. do 13. aprila 2022. u hotelu Voco, u Podgorici s ciljem osnaživanja ŽSI da se zalažu za adekvatnije perspektive o rodnoj ravnopravnosti i invalidnosti, posebno u kontekstu evropskih integracija. Škola je realizovana u okviru projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) uz podršku Evropske unije, i kofinansiranje Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).