Galerije fotografija

  • Album »
  • Radionica sa srednjoškolcima

UMHCG je u četvrtak, 3. marta 2022. organizovalo radionicu za srednjoškolce/ke na temu „Terminologija o osobama s invaliditetom (OSI)“ kroz projekat Za jednako učešće OSI! koji sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorica. Radionica je organizovana s ciljem da se srednjoškolci/ke informišu o pravilnoj terminologiji i smanje distancu i predrasude u komunikaciji s osobama s invaliditetom.