Galerije fotografija

  • Album »
  • ŠKOLA AKTIVIZMA ZA MLADE S INVALIDITETOM

UMHCG je u periodu od 5. novembra 2021. do 28. januara 2022. organizovalo Školu aktivizma za mlade s invaliditetom u okviru projekta ZA JEDNakO učešće OSI! koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica kroz konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021.