Galerije fotografija

  • Album »
  • Radionice za nastavno osoblje

Prva radionica održana je 29. i 30. septembra u hoteku Hilton u Podgorici. Druga 11. i 12. oktobra u hotelu Franca u Baru i treća radionica 28. i 29. oktobra u hotelu Franca u Bijelom Bijelom Polju. Radionice su imale za cilj da doprinesu većoj informisanosti nastavnog osoblja kada je riječ o pravima djece s invaliditetom i adekvatnim pristupima u radu s OSI, servisima podrške, koji su potrebni učenicima s invaliditetom tokom trajanja njihovog obrazovanja, asistivnom tehnologijom, načinima izjednačavanja mogućnosti i dr. Ovo je jedna od aktivnosti koja je realizovana u okviru projekta Nauči – primijeni – promijeni koji je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.