Galerije fotografija

  • Album »
  • Sastanci na temu procesuiranja i mehanizama zaštite od nasilja žena i djevojčica s invaliditetom

Tokom oktobra i novembra održali smo sedam sastanaka sa zaposlenima u institucijama/ organizacijama koje se, između ostalog, bave zaštitom od nasilja. Sastanci su održani sa Vrhovnom državnom tužilaštvu, Višem državnom tužilaštu u Bijelom Polju, organizaciji SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Bijelom Polju, Centru za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, kao i u Centru bezbjednosti u Baru i Nikšiću. Tema sastanka bila je procesuiranje i mehanizmi zaštite od nasilja žena i djevojčica s invaliditetom, ali i svjedoka/inja nasilja. Ove aktvnosti su organizovane u okviru projekta ZAštićene, OSnažene, sIgurne uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije posredstvom Centra za ženska prava s kao mini grant projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja.