Galerije fotografija

  • Album »
  • Dvodnevna konferencija Pristup pravdi i mehanizmi zaštite od nasilja OSI održana je u Podgorici

Dvodnevna konferencija Pristup pravdi i mehanizmi zaštite od nasilja OSI održana je 22. i 23. juna 2021, u hotelu Hilton, u Podgorici. Konferencija je organizovana s ciljem pokretanja šireg javnog dijaloga o pravima osoba s invaliditetom (OSI), kako bi se, između ostalog, sagledale trenutne garancije u oblasti pristupa pravdi i jednakog priznanja pred zakonom, kao i prava iz domena braka i porodice, te njihove primjene u praksi, pri čemu je poseban akcenat stavljen na institut poslovne sposobnosti. Jedna od tema bila je i mehanizmi zaštite od nasilja nad ženama i djecom s invaliditetom, a sve s ciljem ukazivanja na značaj smanjenja stepena diskriminacije, nasilja i društvene marginalizacije žena i djece s invaliditetom, odnosno porodica čiji članovi imaju iskustva invaliditeta. Konferencija je organizovana uz programsku i finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao i UNICEF predstavništva u Crnoj Gori.