Galerije fotografija

  • Album »
  • Konferencija Žene S Integritetom - ka vidljivOStI

UMHCG je 17. juna održalo konferenciju u okviru projekta Žene S integritetom – ka vidljivOStI koji se sprovodi kroz program malih grantova u sklopu projekta Mreža za nadzor rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji (Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and Republic of Moldova), uz finansiranje Austrijske agencije za razvoj (Austrian Development Agency (ADA)) i Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)) 17. juna 2021.