Galerije fotografija

  • Album »
  • Trening za medije o izvještavanju baziranom na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima

#Mediji #Društvo #Trening #AntiDiscrimination UMHCG je 21.4.2021. organizovalo jednodnevni Trening za medije o izvještavanju baziranom na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima. Cilj treninga je povećanje informisanosti i specifičnih znanja medija o modelima pristupa invaliditetu, što će, između ostalog, doprinijeti adekvatnom i kvalitetnom medijskom izvještavanju, odnosno pravilnom tumačenju i razumijevanju osnovnih pojmova u oblasti invaliditeta, čime će se ujedno uticati i na primjenu i poštovanje prava OSI. Trening je realizovan u okviru projekta Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.