Galerije fotografija

  • Album »
  • Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom

UMHCG je 19. marta 2021. u Podgorici u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena organizovalo Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom. Info dan održan je i 28. oktobra 2020. u Petnjici kada smo na istu temu razgovarali s predstavnicima lokalne samouprave, poslodavcima i NVO koji se bave pravima OSI. Cilj Info dana je uticaj na percepciju poslodavaca o mogućnostima i sposobnostima OSI, kao i podsticanje zapošljavaja žena i djevojaka s invaliditetom, ali i stvaranje adekvatnijih uslova njihovog rada i odsustva diskriminacije. Ova aktivnost dio je potgranta i realizovana je u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena podržanog od strane Mreže žena Kosova i njenih partnera kroz aktivnosti ”Unaprjeđenje radnih prava žena“. Ovu aktivnost finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).