Galerije fotografija

  • Album »
  • Karavan o ljudskim pravima OSI u crnogorskim gradovima

#DisabilityRights #HumanRights UMHCG je 26. maja započelo s organizacijom Karavana o ljudskim pravima OSI i tom prilikom prvi gradovi koje smo posjetili bili su Budva i Cetinje. Ova aktivnost podrazumijevala je informisanje, razgovor i diskusiju s građanima o Konvenciji UN o pravima OSI, kao i o garancijama konkretnih prava crnogorskim propisima i o ostvarivanju prava u praksi (uključujući prepreke na koje nailaze OSI u tom procesu). Ovo je samo jedna od aktivnosti planirana istoimenim projektom (Karavan o ljudskim pravima OSI) koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kroz konkurs za NVO u 2019.