Galerije fotografija

  • Album »
  • Škola ljudskih prava OSI

#DisabilityRights #HumanRights UMHCG je u periodu 9 - 12. marta organizovalo Školu ljudskih prava OSI za studente završnih godina društvenih nauka u okviru projekta " Karavan o ljudskim pravima OSI", koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Treneri/ce i učesnici/ce su zadovoljni realizovanom aktivnošću.