Galerije fotografija

  • Album »
  • Okrugli sto: Pristup pravdi za OSI i jednako priznanje pred zakonom #Access2Justice #Justice4All

5. marta u PR Centru održan je okrugli sto na temu Pristup pravdi za OSI i jednako priznanje pred zakonom. Aktivnost je dio projekta „All = in Access 2 Justice – Svi jednaki u pristupu pravdi“ koji UMHCG sprovodi u saradnji s Centrom za građanske slobode (CEGAS) u okviru Konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama, raspisanog od strane Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), a u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), kao i Ministarstva javne uprave. Photo credits: PR Centar