Galerije fotografija

  • Album »
  • Sastanci s partnerima na projektu UMHCG/CEGAS

Treći sastanak s partnerima na projektu održan je 20. decembra u kancelariji UMHCG-a. Na sastanku je dogovoren nastavak realizacije projektnih aktivnosti i razmatran sadržaj publikacije o pristupu pravdi, kao jedne od aktivnosti projekta, analizirana je zakonska regulativa kojom je regulisan pristup pravdi OSI, s posebnim akcentom na značaj instituta poslovne sposobnosti. Aktivnost je dio projekta „All = in Access 2 Justice – Svi jednaki u pristupu pravdi“ koji UMHCG sprovodi u saradnji s Centrom za građanske slobode (CEGAS) u okviru Konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama, raspisanog od strane Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), a u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), kao i Ministarstva javne uprave.