Realizovani projekti

Gdje ste parkirali svoju savjest? (2002)

Literatura za sve (2002)

S ljubavlju čovjek, čovjeku (2002)

Bojama vedrine kroz mozaik života (2002)

Projekat Javnog zastupanja – Ne odustajem (2002 – 2003)

Adaptacija računarske sale na Pravnom fakultetu (2003)

Rolo vrata na ulazu u Studentski dom (2003) 

Osnaživanje mladih sa hendikepom za zapošljavanje (2004)

Konferencija organizacija osoba s invaliditetom (2004)

Fakultet za sve (2004 – 2005)

Pravno savjetovalište (2004 – 2005)

Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (2004-2011)

Podižem glas-rušim barijere (2005)     

Istok, zapad, sjever, jug (2005)

Brajeva štamparija – korak ka samofinansiranju (2005 – 2007)

Promocija inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori (2005-2007)

Učenje stranih jezika – siguran put do radnog mjesta (2005-2008)

Hendikep je pitanje ljudskih prava (2006-2007)

Pas kao vodič ili pomagač (2006-2007) 

Za mlade sa hendikepom, bez barijera! (2006-2011)  

Ljetnja škola (2007)

Psiho-socijalna i pravna podrška mladima sa hendikepom (2007-2008)

Dostupni udžbenici – izjednačene mogućnosti (2007-2008)

Prilagođenim prevozom brže do znanja (2008)

Škola plesa – BEZ GRANICA (2008)

Ka inkluziji u srednjem obrazovanju (2008-2010)

Škola plesa (2009)

Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom (2009-2011)

Partnerski projekat INKLUZIVNOG DIZAJNA za osobe s invaliditetom (2011-2012) 

Unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (septembar 2011-februar 2013)

Istraživanje o položaju žena s invaliditetom u Crnogorskom društvu ( novembar 2011- mart 2012)

Monitoring prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori (decembar 2011 – maj 2013)

Kurs engleskog jezika (realizovan 2 puta – periodično po 3 mjeseca, u saradnji sa Institutom za strane jezike) 2011. i 2012. godine

Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori (septembar 2011- oktobar 2014) 

PBA – Pravljenje privilegija za nekoiko, šansa za sve. (2013)

Za osnažene i samostalne studente s invaliditetom (septembar – oktobar 2014)

Kampanje: „Ovo su naša mjesta“ i „Razmisli, prije nego što parkiraš!“ (od 2014 do danas)

Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene (jul 2014- januar 2016) uz kofinansiranje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work (mart 2015 – decembar 2015) 

Sloboda izbora (jul 2015 – jul 2016) 

Kako zakon postaje praksa? (septembar 2015 – februar 2016) 

Hajde da pričamo o invaliditetu (septembar 2015 – decembar 2016)    

Od obrazovanja ka zaposlenju 2 – Trans2Work 2 (januar -oktobar 2016)  

Od pravnih garancija do jednakosti u praksi (februar – novembar 2016) 

Javni rad: Personalni asistent – samostalni mladi s invaliditetom (2016 dva projekta)  

Pošteni izbori, oslobođeni od korupcije (2016) – nosilac MANS  

ICT u službi zaštite i ostvaivanja prava osoba s invaliditetom (jun 2016  – mart 2017)

Zaštita prava pacijenata – osvajanje povjerenja građana (oktobar 2016 – mart 2017)  

Zdravstveni sistem Crne Gore i prava pacijenata – pobjeđuje povjerenje građana  (2016 – 2017) – nosilac CeMI

Javni rad: Personalni asistent – samostalni mladi s invaliditetom (jun – septembar 2017, novembar – decembar 2017.)

Akcioni plan za  poglavlje 23:  Aktivno civilno društvo za transparentnije, participativnije i efektivnije reforme – nosilac MANS (januar 2016 – decembar  2017.)

Od obrazovanja ka zaposlenju 3 – Trans2Work 3 (januar – novembar 2017)

Zaista živjeti (Uloba fund) (maj – novembar 2017)

Obezbijedi(TI) sredstva za inkluziju – mali grantovi WeBER projekta (jun – novembar 2017.)

Za mlade s invaliditetom, bez barijera! – sufinansiranje od strane Ministarstva sporta (jun – decembar 2017)

Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (2016 – 2018) – nosioci UNICEF i EDF 

Saradnici i donatori