Projekti

Projekti koji se trenutno realizuju

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011 do danas)

Studentski servis (od 2001 do danas)

Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008 do danas, jednom godišnje)

Otvoreni dan

Obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Sloboda izbora

Od obrazovanja ka zaposlenju 2 – Trans2Work 2

Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja ka zaposlenju

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012 do danas)

Kampanje: „Ovo su naša mjesta“ i „Razmisli, prije nego što parkiraš!“ (od 2014 do danas)

 

Realizovani projekti

 

Gdje ste parkirali svoju savjest? (2002)

Literatura za sve (2002)

S ljubavlju čovjek, čovjeku (2002)

Bojama vedrine kroz mozaik života (2002)

Projekat Javnog zastupanja – Ne odustajem (2002 – 2003)

Adaptacija računarske sale na Pravnom fakultetu (2003)

Rolo vrata na ulazu u Studentski dom (2003)

Fakultet za sve (2004 – 2005)

Osnaživanje mladih sa hendikepom za zapošljavanje (2004)

Pravno savjetovalište (2004-2005)

Konferencija organizacija osoba s invaliditetom (2004)

Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (2004-2011)

Podižem glas-rušim barijere (2005)

Brajeva štamparija – korak ka samofinansiranju (2005-2007)

Učenje stranih jezika – siguran put do radnog mjesta (2005-2008)

Promocija inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori (2005-2007)

Istok, zapad, sjever, jug (2005)

Hendikep je pitanje ljudskih prava (2006-2007)

Pas kao vodič ili pomagač (2006-2007)

Ljetnja škola (2007)

Psiho-socijalna i pravna podrška mladima sa hendikepom (2007-2008)

Dostupni udžbenici – izjednačene mogućnosti (2007-2008)

Ka inkluziji u srednjem obrazovanju (2008-2010)

Prilagođenim prevozom brže do znanja (2008)

Škola plesa – BEZ GRANICA (2008)

Škola plesa (2009)

Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom (2009-2011)

Partnerski projekat INKLUZIVNOG DIZAJNA za osobe s invaliditetom (2011-2012)

Istraživanje o položaju žena s invaliditetom u Crnogorskom društvu (2011-2012)

Unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (septembar 2011.-februar 2013. godine)

Monitoring prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori (2011 – 2013)

Kurs engleskog jezika (realizovan 2 puta – periodično po 3 mjeseca, u saradnji sa Institutom za strane jezike) 2011. i 2012. godine

Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori (septembar 2011- oktobar2014)

Za osnažene i samostačne studente s invaliditetom (septembar – oktobar 2014) 

Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene ( od jula 2014 do februara 2016)

Kako zakon postaje praksa (septembar 2015. – februar 2016.)

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work (mart 2015. – decembar 2016.)