STUDENTSKI SERVIS / STUDENTSKA SAVJETODAVNA KANCELARIJA (2001- DO DANAS)

Aktivnost Studentskog servisa je aktivnost koja je sa sprovođenjem počela odmah nakon osnivanja UMHCG, koje je u prvim godinama svog postojanja i nosilo naziv Udruženje studenata sa hendikepom Crne Gore.  Vremenom i nadogradnjom aktivnosti, te sticanjem imidža i među univerzitetima u Crnoj Gori, Studentski servis je prerastao u Studentsku savjetodavnu kancelariju, koja je priznata od strane tri univerziteta u Crnoj Gori potpisivanjem Povelje o inkluziji i podršci studetima s invaliditetom. 

Tako u okviru Studentske savjetodavne kancelarije koja je osnovana 2014. u okviru TEMPUS projekta “Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori“ studenti mogu dobiti podršku:

pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije);

u oslobađanju od plaćanja naknade (školarine) na bilo kojem fakultetu u Crnoj Gori (državnom, privatnom, ili na fakultetu koji djeluje kao samostalna institucija). 

prilikom apliciranja i u ostvarianju studentske stipendije;

prilikom upućivanja inicijative fakultetskoj jedinici/konkretnom profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, uključujući i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student s invaliditetom bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom terminu;

u sređivanju smještaja u studentskom domu (prioritetno dodjeljivanje smještaja studentima s invaliditetom, prikupljanje i predaja dokumentacije). Ova aktivnost podrazumijeva omogućavanje dodjeljivanja smještaja studentima s invaliditetom u studentskom domu, kao i prikupljanje i predaja dokumentacije nadležnim ustanovama, te upućivanje inicijative s tzv. Spiskom želja i predlogom za prioritetno obezbjeđivanje smještaja. Od oktobra 2018. jedan/jedna od članova/ica komisije za smještaj u domu u Podgorici i Nikšiću je predstavnik/ca UMHCG. Takođe, od decembra 2018. studenti s invaliditetom koji koriste usluge smještaja i ishrane u JU Dom učenika i studenata – Podgorica oslobođeni su od plaćanja navedenih troškova.

U  zavisnosti od projektnih aktivnosti, UMHCG od 2008. pruža dostupan prevoz studentima, prioritetno korisnicima kolica, ali se on u zavisnosti od potreba pruža i drugim osobama s invalididtetom, usled nepristupačnosti javnog prevoza. 

Od 2011. se u okviru Studentskog servisa pružaju i usluge personalne asistencije i asistencije u nastavi za određeni broj korisnika i to periodično.

UMHCG pruža takođe i usluge individualnog i grupnog psihpsihološkog savjetovališta za par studenata s invaliditetom

Pored navedenog pružaju se i različite druge informacije, sprovode individualne inicijative i druge mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja uslova za studente s invaliditetom. 

Trenutno  u internoj bazi UMHCG ima 105 studenata s invaliditetom.

Usluge Studentskog servisa jednim dijelom se odnose i na srednjoškolce s invaliditetom.

Na sledećem linku se možete upoznati s Analizom pristupačnosti srednjih škola i Analizom nastavnog procesa i uslova rada srednjih škola koje je Udruženje izradilo u okviru projekta Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se! podržanog od strane Ministarstva prosvjete kroz konkurs za NVO 2018. Analizama su obuhvaćene 23 srednje škole odnosno monitoring je sproveden u šest crnogorskih gradova i to u: Podgorici, Bijelom Polju, Baru, Beranama, Budvi i Nikšiću.  

Saradnici i donatori