Studentski servis (2001- do danas)

Studentski servis je redovna aktivnost UMHCG, još od njegovog osnivanja 2001. Studentski servis studentima s invaliditetom pomaže oko upisa na fakultet (redovno i po principu afirmativne akcije), dobijanja studentskog smještaja, pružanja raznih informacija u vezi sa studiranjem (koji fakulteti se nalaze u kojem gradu, da li su pristupačni ili ne za korisnike kolica i sl.), obezbjeđivanja dostupne literature, oslobađanja od plaćanja školarine, sređivanja studentskog kredita i oslobađanja od vraćanja kredita, itd. Jedan od rezultata ove aktivnosti je i utvrđivanje kriterijuma o smještaju studenata s invaliditetom u studentskim domovima, koji su usaglašeni s Upravom studentskih domova i Komisijom za raspodjelu smještaja. Predviđeno je da studenti s invaliditetom dobijaju smještaj u pristupačnim djelovima domova.

Ovu aktivnost karakteriše stalan razvoj i inovativnost. Od 2008. ova aktivnost je inovirana dostupnim prevozom, koji je obezbijeđen kupovinom specijalizovanog kombi vozila. Međutim, u poslednje vrijeme se usluge dostupnog prevoza pružaju i drugim osobama s invalididtetom, usljed nepristupačnosti javnog prevoza.

Povremeno su se u okviru Studentskog servisa pokretale inicijative za oslobađanje studenata od školarine, a ta je aktivnost od školske 2012/2013 pa svake naredne godine redom, zabilježila do sada najbolji rezultat time što su svi studenti koji su nam se obraćali oslobođeni od školarine. Isto tako svake godine par studenata s invaliditetom po principu afirmativne akcije upiše fakultet.  Trenutno u okviru ove aktivnosti imamo 95 korisnika usluga.

Udruženje je ovim programom apliciralo za nagradu ERSTE fondacije za socijalnu integraciju za koji je ušlo u finale 2013. 

Od 2011 se u okviru Studentskog servisa pružaju i usluge personalne asistencije za određeni broj korisnika i to periodično.

Usluge Studentskog servisa jednim dijelom se odnose i na srednjoškolce s invaliditetom.

Saradnici i donatori