Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


 

OSIguraj uslove sebi!konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (jul 2019 – mart 2020)

Press to Work – Klikni i pro(radi)– Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Grant šema (jul 2019 – maj 2020)

PonOSIti, ravnopravni, uključeni! konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (septembar 2019. – septembar 2020.)

Samostalnost je izbor – konkurs za NVO Glavnog grada Podgorice (22 oktobar 2019. – 22. februar 2020. – projekat je produžen na dva mjeseca zaključno s 22. aprilom 2020.)

Karavan o ljudskim pravima OSI – konkurs za NVO Ministarstva za ljudska i manjinska prava (decembar 2019 – jul 2020.)

11² – koraci ka sigurnOStI – konkurs za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje – (decembar 2019. – avgust 2020.)

Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) – UNICEF kancelarija u Crnoj Gori (decembar 2019. – septembar 2020.)

Personalna asistencija za dvije korisnice usluga UMHCG i aktivnosti mobilnog tima – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore (januar – decembar 2020)

OsnaŽENA, zapOSlena, uključena  Evropska unija, uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (januar 2020 – april 2021)  

PRIME – nosilac Galileo production (februar 2020 – april 2022)

Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) – UMHCG, Glavni grad Podgorica i Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite (2. mart 2020 – 1. mart 2022.)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori