Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011 do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012 do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


Korak ka jednakim mogućnostima (septembar – oktobar 2018.) – Gradska opština Golubovci 

UKLJUČI, OSNAŽI, ZAPOSLI ME! – SUFINANSIRANJE OD STRANE MINISTARSTVA SPORTA (MART – NOVEMBAR 2018)

Podrška za znanje – znanje za podršku UNICEF CRNA GORA (jun – novembar 2018.) 

Personalna asistencija za osobe s invaliditetom  – Glavni Grad posredstvom Crvenog krsta CG (mart – decembar 2018.) 

Ovo su (i) naša mjesta! – konkurs za NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva (oktobar 2018 – februar 2019.) 

Rentiranje kombi vozila = SMART START – IPER (novembar 2017 – mart 2019.)

Umrežavanjem do boljeg rada (Better working through networking) – EIDHR- (januar 2018 – jul 2019) 

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori