Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011 do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012 do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas)

      Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, jednom godišnje)

Konkurs za izbor izvođača javnih radova – ZZZCG (april – septembar 2018) 

Tranzicija studenata s invaliditetom iz procesa visokog obrazovanja ka zaposlenju   (oktobar 2015 – oktobar 2018) – ERASMUS+ – nosilac Univerzitet Makedonija iz Soluna

Korak ka jednakim mogućnostima (septembar – oktobar 2018.) – Gradska opština Golubovci 

Učimo zajedno (decembar 2017 – maj 2018. Telekom – Za svako dobro – Ugovor produžen do kraja oktobra)

UKLJUČI, OSNAŽI, ZAPOSLI ME! – SUFINANSIRANJE OD STRANE MINISTARSTVA SPORTA (MART – NOVEMBAR 2018)

Podrška za znanje – znanje za podršku UNICEF CRNA GORA(jun-novembar 2018.) 

Personalna asistencija za osobe s invaliditetom  – Glavni Grad posredstvom Crvenog krsta CG(mart – decembar 2018) 

SMART START – Rentiranje kombi vozila – IPER – (novembar 2017 – mart 2019)

Umrežavanjem do boljeg rada (Better working through networking) – EIDHR- (januar 2018 – jul 2019) 

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori