Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


 

PRIME – nosilac Galileo production – Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija (februar 2020 – april 2022)

Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) – UMHCG, Glavni grad Podgorica i Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (2. mart 2020 – 1. mart 2022)

OSudI nasilje! konkurs za NVO Ministarstva finansija i socijalnog staranja (5. oktobar 2020 – 5. jul 2021)

OsamoStalI se! – konkurs za NVO Ministarstva finansija i socijalnog staranja (26. oktobar 2020 – 26. oktobar 2021)

Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI konkurs za NVO Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (30. oktobar 2020 – 30. jun 2021)

Žene S Integritetom – ka vidljivOStI – posredstvom Mreže za nadzor rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji (23. decembar 2020 – 22. jun 2021)

Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support)  UNICEF predstavništvo u Crnoj Gori (25. decembar 2020 – 24. jun 2021)

Nauči – primijeni – promijeni – konkurs za NVO Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (29. decembar 2020 – 29. septembar 2021)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori