Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012 do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


 

(Sa)OBRAĆAJ MI SEkonkurs za NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva (jul – oktobar 2019 (realizacija projekta produžena do 29.2.2019.))

OSIguraj uslove sebi!konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (jul 2019 – mart 2020)

Press to Work – Klikni i pro(radi)– Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Grant šema (jul 2019 – maj 2020)

Svi jednaki u pristupu pravdi (All = in Access 2 Justice) – (septembar 2019 – mart 2020.) – konkurs za dodjelu malih grantova NVO raspisanog od strane CeMI-a u partnerstvu sa CEDEM-om i MAEIP-om

PonOSIti, ravnopravni, uključeni! konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (septembar 2019. – septembar 2020.)

Samostalnost je izbor – konkurs za NVO Glavnog grada Podgorice (22 oktobar 2019. – 22. februar 2020.)

Karavan o ljudskim pravima OSI – konkurs za NVO Ministarstva za ljudska i manjinska prava (decembar 2019 – jul 2020.)

11² – koraci ka sigurnOStI – konkurs za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje – (decembar 2019. – avgust 2020.)

Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) – UNICEF kancelarija u Crnoj Gori (decembar 2019. – septembar 2020.)

Personalna asistencija za dvije korisnice usluga UMHCG i aktivnosti mobilnog tima – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore (januar – decembar 2020)

 

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori