Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


 

11² – koraci ka sigurnOStI – konkurs za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje – (decembar 2019. – avgust 2020 – realizacija projekta produžena do 1. oktobra 2020.)

Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) – UNICEF kancelarija u Crnoj Gori (decembar 2019. – septembar 2020. – realizacija projekta produžena do oktobra 2020.)

Personalna asistencija za dvije korisnice usluga UMHCG i aktivnosti mobilnog tima – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore (januar – decembar 2020.)

OsnaŽENA, zapOSlena, uključena  Evropska unija, uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (januar 2020. – april 2021.)

PRIME – nosilac Galileo production (februar 2020. – april 2022.)

Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) – UMHCG, Glavni grad Podgorica i Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite (2. mart 2020. – 1. mart 2022.)

Javni rad “Personalni asistent” – konkurs Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (8. jun 2020 – 8. oktobar 2020.).

Zajedno za pristupačan grad Savez slijepih Crne Gore i UMHCG – konkurs za NVO Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (jul 2020. – februar 2021.)

PUTokaz za OSI – konkurs za NVO MInistarstva saobraćaja i pomorstva (24. jul 2020. – 24. decembar 2020.)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori