Pravni program i antidiskriminacija

Pravni program i antidiskriminacija zasnovan je na cilju promocije i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Program se sprovodi od 2004. godine, a u okviru njega se organizuje savjetovanje, inicira donošenje propisa, vrši monitoring prava osoba s invaliditetom i pišu izvještaji, izdaju publikacije, sprovode edukacije i treninzi i mnoge druge aktivnosti u okviru projekata ili redovnih aktivnosti.

Osim projekata Udruženje je u okviru ovog programa aktivno pružalo i pruža podršku u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije članova/ica (Marijane Mugoše, Andrije Samardžića, Danijele Vušurović, Miroslave-Mime Ivanović, Seada Alkovića, Milenka Vojičića i mnogih drugih).

Udruženje je osim kroz redovne aktivnosti koje samo pokreće i realizuje u cilju doprinosa u većem stepenu poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom bilo uključeno i u partnerski projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim društvenim grupama, kojeg je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Nakon završetka projekta advokatica Tijana Živković, koja je pružala besplatnu pravnu podršku tokom trajanja projekta je nastavila saradnju s UMHCG na polju ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom.


Komentari i sugestije UMHCG na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO

U sklopu javne rasprave na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju UMHCG je dostavilo svoje sugestije i predloge koji se odnose na uklanjanje diskriminatornih odredbi u važećem zakonu, ali i u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO, te preciznijem i adekvatnijem definisanju prava osoba s invaliditetom. […]

Opširnije

UMHCG i CRNVO organizovali šesti trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija je od 10. do 15. septembra u hotelu Princess u Baru organizovalo šesti trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).   Trening o pisanju projekata za EU fondove je posljednji u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG i CRNVO organizuju trening na temu pripreme i upravljanja projektima iz EU fondova u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

    Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu 10-15. septembra 2018. organizovaće trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG) u Baru, u hotelu Princess. Trening na temu pripreme i upravljanja projektima finansiranim iz EU fonodva je šesti i ujedno poslednji u nizu seta treninga koji će biti organizovani s […]

Opširnije

U okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada UMHCG organizovalo info štand u Herceg Novom

    Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u ponedeljak 20. avgusta organizovalo je info štand u Herceg Novom. Aktivnost je organizovana u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada u cilju informisanja građana o značaju formiranja Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, kao i s ciljem informisanja o načinima na koje osnivanje Mreže može […]

Opširnije

Najava: UMHCG organizuje četvrti info štand u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada, u ponedeljak 20. avgusta, s početkom u 11:00 časova oraganizovaće info štand u Herceg Novom. Pomenuta aktivnost se organizuje u cilju podizanja svijesti među opštom javnosti o pravima osoba s invaliditetom, ali i promovisanja materijala koji je izrađen za potrebe projekta. Kako bi […]

Opširnije

Saradnici i donatori