Unutrašnja organizacija

Prema odredbama Statuta organi UMHCG-a su:

 • Skupština – Skupština je najviši organ Udruženja,
 • Izvršni/a direktor/ica.

Izvršna direktorica se nalazi na čelu menadžerskog tima koji prema Pravilniku o opisu i sistematizaciji radnih mjesta čine:

 • koordinatori programa
 • program/ska menadžerr/ka;
 • koordinator/ka Servisa za zapošljavanje
 • PR – kontakt osoba za saradnju s medijima;
 • finansijski menadžer/ka;
 • menadžer/ka kancelarije;
 • program asistenti;
 • administrativni/a asistent/kinja;
 • IT administrator/ka; 
 • asistent/kinja finansijskog/ke menadžera/ke;
 • tehnička asistentkinja,
 • vozač.

 

Udruženje ima i drugo osoblje koje čine osobe angažovane po projektima i upražnjena mjesta potparola/ke i program menadžera/ke.

Saradnici i donatori