O nama

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom.
Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva.

Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva…

U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima.

Vizija UMHCG je:

Za mlade s invaliditetom, bez barijera!

Misija UMHCG je:

UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.

Ciljevi i djelatnosti

Unutrašnja organizacija

Skupština UMHCG-a

Opšti akti UMHCG-a

Godišnji izvještaji

Strateški plan UMHCG 2017 – 2020 / Plan rada UMHCG za 2018

Strateški plan UMHCG-a za period 2012-2016. godine / Plan rada UMHCG za 2016

Politika kvaliteta

Saradnici i donatori