Nada Glušac

office menadžerka

nada-2

Nada Glušac rođena je 13. septembra 1990. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Janko Bjelica“ završila je u Donjim Crkvicama. Srednju Ekonomsko – ugostiteljsku školu u Nikšicu, smjer turistički tehničar upisala je 2005. godine.

Na Filozofskom fakultetu 2009. godine upisuje studijski program Pedagogija. Osnovne studije završava 2015. godine.

Od oktobra 2011. do maja 2016. godine obavljala je poslove saradnice na projektima u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić.

U toku svog rada u Udruženju učestvovala je u realizaciji brojnih projekata i bila učesnica na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava. Od najvažnijih seminara izdvaja: Socijalna politika u Švedskoj –  (Humanitarac); Upravljanje i rukovođenje OSD – (TACSO); Diskriminacija osoba sa invaliditetom – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Uspostavljanje nezavisne Balkanske mreže OOSI – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – (UMHCG)

Pohađala je kurs „Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom“ u organizaciji Centra za antidiskriminaciju „Ekvista“ u trajanju od tri mjeseca.

Takođe je prošla obuku za personalnu asistentkinju u organizaciji Udruženja “Plegije” Nikšic i “Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine”. Obuku na istu temu je prošla i u organizaciji UMHCG i bila angažovana kao personalni asistent na projektima “Personalne asistencije” kod istih.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt podaci:
E-mail: umhcg@t-com.me; nada.glusac90@gmail.com
Mob tel: +382 67 801 671

Saradnici i donatori