Nada Glušac

Office menadžerka

nada-2

Nada Glušac rođena je 13. septembra 1990. u Nikšiću. Osnovnu školu „Janko Bjelica“ završila je u Donjim Crkvicama. Srednju Ekonomsko – ugostiteljsku školu u Nikšicu, smjer turistički tehničar upisala je 2005. 

Na Filozofskom fakultetu 2009. e upisuje studijski program Pedagogija. Osnovne studije završava 2015. 

Od oktobra 2011. do maja 2016.  obavljala je poslove saradnice na projektima u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić.

U toku svog rada u Udruženju učestvovala je u realizaciji brojnih projekata i bila učesnica na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava. Od najvažnijih seminara izdvaja: Socijalna politika u Švedskoj –  (Humanitarac); Upravljanje i rukovođenje OCD – (TACSO); Diskriminacija osoba sa invaliditetom – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Uspostavljanje nezavisne Balkanske mreže OOSI – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Zapošljavanje osoba s invaliditetom – (UMHCG)

Pohađala je Školu ljudskih prava osoba sa invaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju „Ekvista“ u trajanju od tri mjeseca.

Takođe je prošla obuku za personalnu asistentkinju u organizaciji Udruženja “Plegije” Nikšic i “Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine”. Obuku na istu temu je prošla i u organizaciji UMHCG i bila angažovana kao personalni asistent.

Služi se engleskim jezikom.

Udata je, i ima ćerku. 

Kontakt podaci:
E-mail: umhcg@t-com.me; nada.glusac90@gmail.com
Mob tel: +382 67 801 671

Saradnici i donatori