Milica Marđokić

Koordinatorka servisa podrške

Milica Marđokić je rođena u Baru, Crna Gora, 25. maja 1994. Osnovnu školu pohađala je u Baru (OŠ „Meksiko“), a nakon toga i srednju školu, gimnaziju opšteg usmjerenja Niko Rolović“, koju završava 2013. U periodu od 2013. do 2017. studirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na temu ,,Kriminalitet nasilja sa posebnim osvrtom na nasilje u porodici’’ na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad. Naredne, 2017, upisuje magistarske studije na istom studijskom programu. Takođe, bila je dobitnica studentske nagrade na Fakultetu političkih nauka za uspjeh na studijama.

Nakon završenih osnovih studija, Milica se angažuje na Vladin program stručnog osposobljavanja u trajanju od devet mjeseci u Upravi policije, Centar bezbjednosti Podgorica. Bila je i učesnica programa „Stop sivoj ekonomiji“ 2018. u periodu od šest mjeseci, u Regionalnom centru granične policije jug, Sektor granične policije Bar. Takođe je bila na radnoj praksi u trajanju od tri mjesea u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ u dvije NVO –  „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“ i „Queer Montenegro“ u Podgorici.

U toku prakse prisustvovala je različitim treninzima i drugim aktivnostima u organizaciji UMHCG.

Volontirala je u NVO ,,Centar za prava djeteta’’ tokom 2014 – 2015. na programu ,,Stanovanje uz podršku’’ – pomoć bivšim korisnicima Dječijeg doma ,,Mladost’’ na privikavanje na život po izlasku iz Doma.

Bila je učesnica Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom u januaru 2019, kao i Škole samostalnog života u oktobru 2019, organizovanih od strane UMHCG. Od septembra 2019. je zaposlena u Udruženju na poziciji programske asistentkinje, a od marta 2020. radi kao koordinatorka servisa podrške.

Ima položen stručni ispit za stručne radnike u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i stručni ispit za rad u državnim organima. Takođe posjeduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Jedna je od autorki ,,Vodiča za advokate i sudije o institutu besplatne pravne pomoći za osobe se invaliditetom’’, koji je izdao UMHCG (2019). Takođe je učestvovala u pisanju i izradi ,,Smjernica za ostvarivaje prava na žaštitu od nasilja prema ženama s invaliditetom’’ i ,,Alternativnog izvještaj o realizaciji akcionog plana za implementaciju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. za 2017. i 2018.’’, takođe izdanim od strane UMHCG-a.

Kontakt podaci:

E-mail: milica.mardjokicumhcg@gmail.com

Saradnici i donatori